Travel quotes in Malayalam

100+ (യാത്രകൾ) Travel Quotes in Malayalam [Pictures]

Hello Everyone,

Are you looking for Travel quotes in Malayalam ? then you are in the right place we provide the best Travel quotes in Malayalam that you can share on social media right away.

travel quotes short malayalam

വിദൂരതയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു യാത്ര പോകണം എവിടെയോവച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ.

travel quotes short malayalam

ഇഷ്ടപെടുന്ന യാത്രയെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തമാകണം.

travel quotes short malayalam

ഓരോ യാത്രയും നമ്മെ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതുന്നു.

travel quotes short malayalam

യാത്രയിൽ ലഹരിയാക്കിയ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടണം എന്നിട്ട് ഒരു യാത്ര പോകണം.

travel quotes short malayalam

അവസാനം ഓർക്കാൻ കുറച്ചു നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്പാദിക്കണം.

travel quotes short malayalam

ഓർമപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.

travel quotes short malayalam

വഴിയോരങ്ങൾ നമുക്കായി ഒരുക്കിവെച്ച രുചി കളോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കാം.

travel quotes short malayalam

പിന്നിലൊരു കെട്ടുംകെട്ടി മഞ്ഞുമൂടിയ മണാലി കീഴടക്കണം

More Travel quotes in Malayalam Below

travel quotes short malayalam

എന്തോ എനിക്ക് യാത്രകളോട് ആണ് ഇഷ്ടം

travel quotes short malayalam

മഞ്ഞുമലകൾ താണ്ടി പുൽതടാകത്തിന്റെ അറിവിലൂടെ ഒരു ദീർഖ യാത്ര.

travel quotes short malayalam

ജീവിത പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക യാത്രയിലൂടെയാണ്

travel quotes short malayalam

എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്നും യാത്രകൾ തന്നെ

travel quotes short malayalam

മനസ്സിൻറെ വേദനകൾ അകറ്റാൻ യാത്രകൾക്ക് കഴിയും.

travel quotes short malayalam

നാം എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ മതി.

travel quotes short malayalam

ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് യാത്ര ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്

travel quotes short malayalam

സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യുക

travel quotes short malayalam

മഴയതൊരു യാത്ര എൻ്റെ കാമുകനുമായിട്ടു

travel quotes short malayalam

മൂടൽമഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുള്ളെറ്റിൻറെ ശബ്ദതാളത്തിൽ എൻ്റെ പ്രണയിനിയുമാണ് ഒരു യാത്ര

travel quotes short malayalam

സ്വപ്നങ്ങളെ സഞ്ചിയിലാക്കി നഗരം വിട്ട് കാട് കയറണം.

travel quotes short malayalam

ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ആ കുടു കുടു വണ്ടിയെ.

Also Read: Quotes about friends

travel quotes short malayalam

സ്വന്തം പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ കാണാത്തവരാണ് കുളു മണാലി ഗോവയും സ്വപ്നം കണ്ട്ന നടക്കുന്നത്.

travel quotes short malayalam

യാത്രകളെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണും ആണും ഒന്നിച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും.

travel quotes short malayalam

കേൾക്കുന്നത് ഒന്നും സത്യമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആകാം ചിലരൊക്കെ യാത്രയെ പ്രണയിച്ചത്.

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

travel quotes short malayalam

 • Adventure Activities
 • Travel Videos

Travel Quotes Malayalam

Inspiring malayalam travel quotes about travel and life.

Traveling is a rich and fulfilling experience that can broaden one’s horizons and create lifelong memories. Whether exploring a  new city ,  hiking  in the  mountains , or lounging on a tropical beach, there is something for everyone in the  world of travel . Here are countless travel quotes in english and Malayalam from famous authors and philosophers to everyday travelers sharing their thoughts and experiences.  Here is the list of Some of the most popular travel quotes Malayalam include:

Here are 34 Inspiring Malayalam Travel Quotes

Travel Quotes in Malayalam

Vicky Thakur

Hey, I’m Vicky, welcome to my little corner of  www.travelshunt.com . and I guess this is the place where I tell you about how I’m fixated on investigating the world, meeting astonishing individuals, and getting as lost as conceivable with my camera.

Travel Quotes Malayalam

1. The world is a book and those who do not travel read only one page." - Saint Augustine

ലോകം ഒരു പുസ്തകമാണ്, യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ ഒരു പേജ് മാത്രം വായിക്കുന്നു.” – വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ

Travel Quotes Malayalam

2. Not all those who wander are lost." - J.R.R. Tolkien

അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന എല്ലാവരും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ല.” – ജെ.ആർ.ആർ. ടോൾകീൻ

Travel Quotes Malayalam

3. Travel far enough, you meet yourself." - David Mitchell

മതിയായ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുമുട്ടുക.” – ഡേവിഡ് മിച്ചൽ

Travel Quotes Malayalam

4. Travel is the only thing you buy that makes you richer." - Unknown

നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം യാത്രയാണ് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുന്നത്.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

5. Adventure is worthwhile." - Amelia Earhart

സാഹസികത വിലമതിക്കുന്നു.” – അമേലിയ ഇയർഹാർട്ട്

Travel Quotes Malayalam

6. The journey is the reward." - Steve Jobs

യാത്രയാണ് പ്രതിഫലം.” – സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്

Travel Quotes Malayalam

7. To travel is to live." - Hans Christian Andersen

യാത്ര എന്നാൽ ജീവിക്കുക.” – ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ

Travel Quotes Malayalam

8. Life is short and the world is wide." - Simon Raven

ജീവിതം ചെറുതാണ്, ലോകം വിശാലമാണ്.” – സൈമൺ റേവൻ

Travel Quotes Malayalam

9. Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller." - Ibn Battuta

യാത്ര – അത് നിങ്ങളെ സംസാരശേഷിയില്ലാത്തവരാക്കുന്നു, തുടർന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു കഥാകാരനാക്കി മാറ്റുന്നു.” – ഇബ്നു ബത്തൂത്ത

Travel Quotes Malayalam

10. The world is a beautiful place to be explored." - Unknown

പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യേണ്ട മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ലോകം.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

11. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world." - Gustave Flaubert

യാത്ര ഒരാളെ എളിമയുള്ളതാക്കുന്നു. ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര ചെറിയ സ്ഥലമാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു.” – ഗുസ്താവ് ഫ്ലൂബെർട്ട്

Travel Quotes Malayalam

12. I haven't been everywhere, but it's on my list." - Susan Sontag

ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അത് എന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്.” – സൂസൻ സോണ്ടാഗ്

Travel Quotes Malayalam

13. The best things in life are the people we love, the places we've been, and the memories we've made along the way." - Unknown

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, നമ്മൾ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ, വഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഓർമ്മകൾ എന്നിവയാണ്.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

14. Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness." - Mark Twain

മുൻവിധി, മതഭ്രാന്ത്, ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി എന്നിവയ്ക്ക് യാത്ര മാരകമാണ്.” – മാർക്ക് ട്വെയിൻ

Travel Quotes Malayalam

15. The world is full of wonderful things you haven't seen yet. Don't ever give up on the chance of seeing them." - J.K. Rowling

നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളാൽ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരെ കാണാനുള്ള അവസരം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്.” – ജെ.കെ. റൗളിംഗ്

Travel Quotes Malayalam

16. Traveling is brutality. It forces you to trust strangers and to lose sight of all that familiar comfort of home and friends." - Cesare Pavese

യാത്ര ക്രൂരതയാണ്. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കാനും വീടിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പരിചിതമായ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും കാണാതിരിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.” – സിസേർ പവേസ്

Travel Quotes Malayalam

17. It's not what you look at that matters, it's what you see." - Henry David Thoreau

നിങ്ങൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് എന്നതല്ല പ്രധാനം, നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നതാണ്.” – ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ

Travel Quotes Malayalam

18.The world is a playground and life is pushing my swing." - Natalie Lloyd

ലോകം ഒരു കളിസ്ഥലമാണ്, ജീവിതം എന്റെ സ്വിംഗിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു.” – നതാലി ലോയ്ഡ്

Travel Quotes Malayalam

19. Once a year, go someplace you've never been before." - Dalai Lama

വർഷത്തിലൊരിക്കൽ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക.” – ദലൈലാമ

Travel Quotes Malayalam

20. I travel not to escape life, but for life not to escape me." - Unknown

ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ല, ജീവിതം എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ല.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

21. The journey not the arrival matters." - T.S. Eliot

വരവല്ല യാത്രയാണ് പ്രധാനം.” – ടി.എസ്. എലിയറ്റ്

Travel Quotes Malayalam

22. Travel far, travel wide, and travel often." - Unknown

ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക, വിശാലമായി യാത്ര ചെയ്യുക, പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുക.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

23. I haven't been everywhere, but it's on my list." - Unknown

ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അത് എന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

24. We travel for romance, we travel for architecture, and we travel to be lost." - Ray Bradbury

ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.” – റേ ബ്രാഡ്ബറി

Travel Quotes Malayalam

25. The world is a book, and those who do not travel only read one page." - Confucius

ലോകം ഒരു പുസ്തകമാണ്, യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ ഒരു പേജ് മാത്രം വായിക്കുന്നു.” – കൺഫ്യൂഷ്യസ്

Travel Quotes Malayalam

26. Wanderlust: a strong desire or impulse to travel and explore the world." - Unknown

അലഞ്ഞുതിരിയുക: ലോകം യാത്ര ചെയ്യാനും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഉള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരണ.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

27. I am not the same having seen the moon shine on the other side of the world." - Mary Anne Radmacher

ലോകത്തിന്റെ മറുവശത്ത് ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് കണ്ടതുപോലെയല്ല ഞാൻ.” – മേരി ആൻ റാഡ്മാക്കർ

Travel Quotes Malayalam

28. Traveling is like flirting with life. It's like saying, 'I would stay and love you, but I have to go.'" - Lisa St. Aubin de Teran

യാത്രകൾ ജീവിതത്തോട് ഉല്ലസിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ‘ഞാൻ താമസിക്കുകയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ എനിക്ക് പോകണം’ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്.” – ലിസ സെന്റ് ഓബിൻ ഡി ടെറാൻ

Travel Quotes Malayalam

29. I travel not to escape life, but for life not to escape me." - Unknown

Travel Quotes Malayalam

30. The world is too big to stay in one place and too small to see it all." - Unknown

ഒരിടത്ത് താമസിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതാണ് ലോകം, എല്ലാം കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുതാണ്.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

31. Life is short and the world is wide, the sooner you start exploring it, the better." - Simon Raven

ജീവിതം ചെറുതാണ്, ലോകം വിശാലമാണ്, എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ അത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത്.” – സൈമൺ റേവൻ

Travel Quotes Malayalam

32. A journey of a thousand miles begins with a single step." - Lao Tzu

ആയിരം മൈൽ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ചുവടുവെപ്പിൽ നിന്നാണ്.” – ലാവോ സൂ

Travel Quotes Malayalam

33. Travel is the only thing you can buy that makes you richer." - Unknown

നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം യാത്രയാണ്, അത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കുന്നു.” – അജ്ഞാതം

Travel Quotes Malayalam

34. Traveling is the only thing you can spend money on that will make you richer." - Unknown

നിങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം യാത്രയാണ്, അത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കും.” – അജ്ഞാതം

Overall,  travel  quotes in Malayalam serve as a reminder of the beauty of travel and the importance of experiencing new cultures and perspectives. travel quotes in Malayalam encourage people to step out of their routine and explore the world around them.

Travel Blogger

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

travel quotes short malayalam

TRAVEL QUOTE : "സ്വർഗ്ഗം കാണാൻ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം!" ഈ Travel quote image നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ  Free ആയി Download ചെയ്യുവാൻ താഴെയുള്ള ...

സ്വർഗ്ഗം കാണാൻ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം! | MALAYALAM TRAVEL QUOTE 2022 | FREE DOWNLOAD

HEAVEN-MALAYALAM-TRAVEL QUOTES

TRAVEL QUOTE : "സ്വർഗ്ഗം കാണാൻ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം!"

ഈ Travel quote image നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ  Free ആയി Download ചെയ്യുവാൻ താഴെയുള്ള Download ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Download Image Free

Attribution ഇല്ലാതെ ഈ Travel Quote Image Download ചെയ്യുവാനായി താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Download Premium Image

TRAVEL QUOTE : "യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷകളിലാണിപ്പോഴും  ജീവിതം." ഈ Travel quote image നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ  Free ആയി ...

യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷകളിലാണിപ്പോഴും ജീവിതം. | MALAYALAM TRAVEL QUOTES | 2022

LIFE-ABOUT-TRAVEL QUOTE

TRAVEL QUOTE : "യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷകളിലാണിപ്പോഴും  ജീവിതം."

Malayalam Travel Quote : "ആഘോഷങ്ങൾ പാപമല്ല!" ഈ Travel quote image നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ  Free ആയി Download ചെയ്യുവാൻ താഴെയുള്ള Downlo...

ആഘോഷങ്ങൾ പാപമല്ല! | Celebrations are not a sin! | Malayalam Travel Quotes

Celebrations are not a sin! | Malayalam Travel Quotes

Malayalam Travel Quote : "ആഘോഷങ്ങൾ പാപമല്ല!"

Quote :  "അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നിടത്തുനിന്നും തുടരുന്നതാവണം യാത്രകൾ" ( Trips should continue where they are supposed to end )

അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നിടത്തുനിന്നും തുടരുന്നതാവണം യാത്രകൾ | Malayalam travel quotes | yathrikanonroad

travel-start-malayalam-travel-quotes

Quote : " സ്വപ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ തുടക്കം.!" | The beginning of a traveler is the rea...

സ്വപ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ തുടക്കം.! | malayalam travel quotes | 2022

Dream travel | malayalam travel quotes

Quote : " സ്വപ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ തുടക്കം.!" | The beginning of a traveler is the realization that there is a world beyond dreams!

Quote : "ഓരോ യാത്രകളും ഓരോ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കണം" | Each trip must be a change.

ഓരോ യാത്രകളും ഓരോ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കണം | Malayalam Travel Quotes | Yathrikanonroad

travel change | Malayalam travel quotes

Quote : "ഓരോ യാത്രകളും ഓരോ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കണം" | Each trip must be a change.

Malayalam travel quote : "ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാൻ എനിക്കൊരു വഴി വേണം" ഈ Travel quote image നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ  Free ആയി Download ചെയ്യുവാൻ...

ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാൻ എനിക്കൊരു വഴി വേണം. | Malayalam Travel Quotes | Yathrikan on road

need road malayalam travel quote

Malayalam travel quote : "ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാൻ എനിക്കൊരു വഴി വേണം"

Malayalam Travel Quotes | Yathrikan on road Quote : " മണ്ണിലാണ് സ്വർഗ്ഗം ഈ നിമിഷമാണ് നിൻ പറുദീസ." Download This Image

മണ്ണിലാണ് സ്വർഗ്ഗം ഈ നിമിഷമാണ് നിൻ പറുദീസ. | Malayalam Travel Quotes | Yathrikan on road |

Malayalam-travel-quotes-haven

Malayalam Travel Quote : "ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം തേടിയവനെ ദൈവം വിളിച്ചു... 'യാത്രികൻ'" ഈ Travel quote image നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ  ...

ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം തേടിയവനെ ദൈവം വിളിച്ചു... 'യാത്രികൻ' | Malayalam Travel Quotes | Yathrikan on Road |

malayalam travel quote god call yathrikan

Malayalam Travel Quote : "ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം തേടിയവനെ ദൈവം വിളിച്ചു... 'യാത്രികൻ'"

Popular post.

യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷകളിലാണിപ്പോഴും ജീവിതം. | MALAYALAM TRAVEL QUOTES | 2022

Copyright © 2022 Malayalam Travel Blog | Yathrikan on Road

30+ Easy Must-Know Malayalam Travel Phrases

Picture of Jessica Mipun

 • , January 12, 2023

Malayalam travel words

Are you traveling to Kerala to enjoy the lavish greens and blues this season? Well, I can’t blame you. Who doesn’t want to take a break and sit back between mother nature and breezy beaches in God’s very own country? Well, you’re lucky because Kerala is known for its natural wonders! In fact, hundreds of people visit this place to feel the true art of God. But hold on! Have you learned some Malayalam travel phrases yet? If not, today’s post will shoo away all your worries!

While traveling to a beautiful state can be mesmerizing, a different mother tongue and the language barrier can be frustrating. Especially when Malayali people embrace their Malayalam language to the core, you can only use English for so long. So, to beat such desperate times without any trouble and speak Malayalam phrases like a local, today’s blog is here to help you. From standard greeting terms like നമസ്കാരം (Nah-mah-SKAH-ram) to emergency Malayalam words like എന്നെ സഹായിക്കൂ (enne sahāyikkū), you will learn all the essential phrases that a traveler must know. So, if you want to learn more, continue reading!

Kerala Travel Tips

If this is your first time traveling to Kerala, I suggest you go through some travel tips before we hop onto the necessary Malayalam translations. Here’s the list that can help!

 • Research the best time to visit Kerala = While the South Indian state of India is known to be pleasant throughout, the best time is during the winter. During this season, various flora and fauna rise and spread across the country, making the state the epitome of natural beauty. Many waterfalls like Soochipara and other winter landscapes can mesmerize newcomers to the essence. However, if there is a time constraint, any period can be the best period to visit the beautiful state.
 • Check the dress code = While there is no strict dress code, it is better to avoid revealing clothes. Nudity is strictly not allowed in the state. However, you can wear shorts, cropped tops, and even fitting outfits to cafes, beaches, and hotels. Especially if you are traveling in the summer season, cotton t-shirts, sunglasses, and sunscreen lotion are some must-haves to experience the best under Kerala’s climate.
 • Have some Indian rupee during your travel = Kerala is a cash-based country, so it’s a must for you to have a few bills ready during your travel. Fortunately, you can exchange currency at any time, as there are several centers that can accommodate you. If you have an international credit card, you can also bring one.
 • Malayam language can help out = While many of the locals can also speak English, learning the basics of Malayalam can make communication easier. It can also help show respect for their culture and also experience a vacation like no other.

Essential Malayalam Travel Phrases

In this section, we’ll go through all the must-know travel phrases to help you navigate the state smoothly. From greetings to transportation, you will learn the best sentences to help your journey become smoother. Let’s start!

Greeting Phrases In The Malayalam Language

Malayalam travel phrases

Here is a list of greeting and conversational phrases that will help you get along with your new friends in the new place. Just like the traditional Indian greeting, even Keralites use praying hands in front of their chest to greet and show respect to people. So, with the required words, make sure you follow their customary gestures.

Want to learn more about Malayalam greetings? Here is a comprehensive guide .

Malayalam Phrases For Directions

Malayalam language

Traveling to a new city, you will surely get lost once in a while. Especially with Kerala’s twisted roads, Google Maps will take you only a short distance. So, to help yourself in such dire situations, the following spoken phrases will help you communicate with the locals. Memorize them for a safe journey!

Basic Malayalam Phrases For Transportation

Malayalam transport

If you plan to take public transport for cheap travel in Kerala, you will have many puzzling questions. The best way to solve them is by asking for assistance from the locals. So, this blog has prepared the following expressions to help you find your way to your desired destination.

Ready to learn more words and phrases related to this topic? Read our exclusive guide .

Malayalam Words And Phrases For Shopping

Malayalam travel phrase

Who doesn’t like shopping in their vacation spot? Hence, to help you get the right items and the proper bargain, here is a phrase list you must read!

Malayalam Restaurant Phrases

Malayalam restaurant

Once you land, you will start drooling at traditional food. To best guide yourself with an authentic dining experience, here are some native words to use during your food tour.

Emergency Malayalam Phrases

Malayalam travel emergency

Emergencies can strike anytime and anywhere. So, discover some of the vital help phrases in this section. For detailed learning, check out Malayalam Emergency phrases .

Wrapping Up!

Congratulations! You have learned all the essential lines and words to help you tour the state without barriers and bond with the locals with your skillful personality. Suppose you continue to explore more such content to improve your insights and knowledge regarding the Malayalam language. In that case, I suggest you download the Ling app from Appstore or Play Store . Being the most helpful language-learning app, Ling will serve all your interests with just a few clicks. Ready to discover more?

Learn With Ling App

travel quotes short malayalam

Ling app is not something that will take you by surprise. But it has the content to take your skill level to a surprising new height. With content in 60+ languages on topics like airport vocabulary , business , culture, accommodation , and food, Ling offers so much more than you will ever know.

Moreover, the best part of Ling is the chatbot that lets you engage in interactive exercises, which improves your communication skills and makes retention easy. So, if you want to connect with the world through languages and become a pro, download the Ling app now and start learning your desired language for free!

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Discover more​

flag-af

People also read

Best App To Learn Indonesian

Best App To Learn Indonesian Fluently In 2023

Learn Indonesian with Ling

15-Minute Program Makes Learning Indonesian Child’s Play

learning indonesian with ling

Southeast Asia

East europe.

© 2024 Simya Solutions Ltd.

Exploring the world, one place at a time.

50+ best kerala quotes that make the perfect instagram caption.

 • Post published: February 9, 2022
 • Post category: India / Travel Quotes & Captions
 • Post author: Charu Goyal

travel quotes short malayalam

Kerala is a natural haven in India that everyone must visit at least once. From the backwaters of Kumarakom and Alleppey, to the rolling hills of Munnar , the historic charm of Kochi, and the pristine beaches of Varkala – there is so much to discover in this land of palm trees and delicious South Indian food. 

With all this to offer (and much more), it is easy to grasp why it is also known as God’s own country. The beauty of Kerala has inspired famous works of so many artists, photographers and writers globally. But, it can still be difficult to find the right words to describe it yourself, especially for that perfect Instagram caption.

So, if you have been to Kerala recently and are looking for quotes and captions to accompany your Kerala pictures, then worry not! In this post, I have compiled over 50 of the best Kerala quotes and captions so all you have to do is copy and paste. Read on for short-one liners, inspirational quotes, puns, and more related to Kerala travel.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase using any of those links, I may get a small commission. Thank you for your continued support!

Table of Contents

Short Kerala Quotes and Captions for Instagram

The most memorable Instagram captions are often rapid, fun and catchy. If you are looking for light one-liners, then these short quotes and phrases about Kerala may be perfect for you:

1. “Oh Kerala, you are pure magic.”

2. “On an Ayurvedic route.”

3. “Just canoeing around.”

4. “Meet me at the tea fields.”

5. “Keep calm and visit Kerala.”

6. “Falling for the falls in Munnar.”

7. “Cruising through the backwaters of Kerala.”

8. “Kerala: A place where your dreams set sail.”

travel quotes short malayalam

9. “They don’t call it God’s own country for nothing.”

10. “I don’t need therapy, just a ticket to Kerala.”

11. “Kerala, so much untouched poetry.” –  Chrisvin Tel Nova

12. “Aiyooo is the South India Awww.”

13. “After all there is a reason why Kerala is called God’s own country.”

14. “Kerala, God’s Own Country – The Land of Beauty and Wonders!”

15. “It is a perfect day to sail on a houseboat in the backwaters of Kerala.”

Best Short Quotes and Puns about South Indian Food

South Indian cuisine is one of the most delicious cuisines out there. I don’t think I have yet come across a person who doesn’t enjoy a plate of dosa, especially when it is served on a banana leaf in Kerala. Here are some funny puns and short quotes related to the food in Kerala that might be apt for the foodie in you:

16. “Here for the coconuts.”

17. “There is no ‘We’ in Idli, only ‘I’.”

18. “You are the sambhar to my dosa.”

19. “It sure is  rice  to be here!”

20. “Hello from the land of coconuts.”

21. “What a  brew -tiful place.”

travel quotes short malayalam

22. “Here for the dosa.”

23. “Running on Dosa, chutney and sambhar.”

24. “Would travel for a sadya.” 

25. “Nothing like eating a Malabar parotta in Malabar.”

26. “The banana chips in Kerala are pretty a- peel -ing.”

27. “What is a Masala Dosa? It’s a potato wrapped in love.” 

28. “The food in South India is the food that I really love because it reminds me of home.” –  Aarti Sequeira 

Inspiring Kerala quotes and captions 

The food in Kerala is second only to the state’s incredible nature, pristine backwaters and surreal houseboats. If you are looking for quotes and captions that depict how beautiful Kerala is, then look no further:

29. “Boating around in lagoons and lakes of Kerala has always been an out of the world experience and I will never forget the rejuvenation that it gave me.”

30. “A state with lots of coconut trees and the greenery in totality is always soothing to the senses. As you will be approaching, you will be already excited for Kerala.”

31. “Kerala is superbly seen from a saddle, or with a paddle. No hour of life is wasted that is spent in Kerala.”

32. “Give me such shows — give me the backwaters of Kerala! I need nothing else in the world.”

33. “When I’m in Kerala, I just want to walk down the lanes, sail through the waterways, walk through nature’s garlands, and feel this thing, like I’m in a movie of the Gods.”

34. “Whether you want to cruise the backwaters, sip tea in a plantation, or relax on a beach, this alluring Indian state has it all and more.” –   Harriet O’Brien

35. “Under rumbling skies, houseboats take you to a different place, far off from everyday.”

36. “If there is an appetite for adventure in you, then there is plenty of room in Kerala for you.”

travel quotes short malayalam

37. “God’s own country, or a heaven on heart. Place full of mountains, greenery and streams. Oh Kerala! God created you with utmost care.” –  Rekha Menon

38. “The backwaters of Kerala are so, so, and so much unique. I knew it, I shared it, and now I am saying that I was in love when cruising there on a houseboat.”

39. “Kerala is enabling you to go deeper into the backwaters, higher into the mountains, and further along the coast. That’s what it has blessed us with.”

40. “The backwaters are not just the back waterways, in fact, these are the most vibrant and vying for visitors with houseboats and homestays.”

41. “Hill station and long beaches within kilometers of each other. Rolling backwaters and amazing amalgamation of cuisine. That’s indeed our Kerala!”

42. “Sunny beaches, golden sands, and palm-fringed seashores nothing can beat the leisure and fun that you get at the beaches and backwaters of Kerala.”

43. “Nature has its richness and that’s the wealth of the rivers, lakes, lagoons, and waterways making up Kerala’s wealth of backwaters that you will always love.”

Meaningful Kerala Quotes and Captions

If you are looking for something deep and thought-provoking instead, then these quotes about the culture, traditions, local people of Kerala and Ayurveda are uplifting and delightful to read and share:

44. “Kerala is the place where the beauty of the people is still alike and alive. The modern cities sport a traditional backbone which is quite rare elsewhere.”

45. “If you love to learn about culture, heritage, and hundreds of years of history then, God’s Own Country has them all.”

46. “People call Kerala God’s own country but, Kerala is so beautiful that we should be very happy to call it simply our own country.”

47. “Kerala is where traditions are always a part of the people. Most of what existed a hundred years ago is what that still exists now.”

48. “There is something in the Kerala air that makes sleep useless and encourages us to go, discover, and share more of the mesmerizing Kerala.”

49. “Karanataka is satisfied, Tamil Nadu is resigned, but Kerala is always hopeful and with an inspiring optimism of tourism.”

50. “Kerala is where you feel at home. The warm-hearted people welcome travelers to always feel home. No wonder more people prefer home-stay year after year.”

Palm trees, hammocks and a mesmerising golden sunset at Kumarakom Lake Resort

51. “Locally Kerala translates as the land of the coconut tree. But don’t be fooled as you have the golden coast of the Arabian Sea to the jungly hills of the Western Ghats. Kerala as a whole presents patchwork images of our idyllic India.”

52. “In Kerala, the people are so friendly. They will simply wave at you, proudly pose, and have fun with you. Talk to them, show them your photos, and you’ll be flooded with kindness from these kind-hearted ones.”

53. “Hiking into the mountains, boating through the backwaters, cycling through the spice gardens and coconut plantations, tasting the delicious food, and exploring the beaches, of course, Kerala has it all waiting for you.”

54. “I went to Kerala in India, to learn Ayurveda, which was fantastic.”—  Leslie Caron

55. “Kerala is so beautiful where you could be frozen and awestruck looking at nature, in the midst of anywhere you go and nobody would notice.”

56. “Kerala has got its Kochi. The great port of Kochi is something that is a magnet for visitors and history lovers alike.”

57. “If you are in Kerala and you have missed visiting the spice plantations than you will have missed a lot. From black peppers, cloves, coffee, pepper, vanilla, cocoa, to the various Ayurvedic ones, you will have a lot to witness and share.”

58. “Kochi, formerly called Cochin, is a former European settlement with a large Christian population and a seafaring heritage. It is a town of enormous charm that reminds some visitors of the Caribbean more than India.” –  Cary Weiss

Final Thoughts

travel quotes short malayalam

That’s a wrap on the best quotes and Instagram captions about Kerala from me! I hope you found them enjoyable to read. If I missed your favourite pun or nice caption about Kerala, then do share them with me in the comments below or via DM on Instagram .

In case reading this post inspired you to plan a trip to Kerala, then you may find my  travel guide to Munnar: the tea capital of Kerala and  hotel review of Kumarakom Lake Resort  useful.

Happy Exploring,  Charu xx

Want to keep reading travel quotes? You might like “ The 100+ best India travel quotes and captions for Instagram ” and “ 40+ Best Taj Mahal Quotes And Captions For Instagram ” too.

LIKE THIS POST? PIN IT FOR LATER!

travel quotes short malayalam

Leave a Reply Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Please enter an answer in digits: nineteen + eleven =

Sign me up for the newsletter!

 • Malayalam Stories
 • Quotes & Wishes
 • Entertainment
 • Malayalam Typing
 • Web Stories

Malayalam Info

 • Malayalam Quotes

100+ (മോട്ടിവേഷൻ Quotes) Motivational Quotes in Malayalam

motivational quotes in malayalam

Motivational Quotes Malayalam : മികച്ച മലയാളം മോട്ടിവേഷൻ Quotes ആണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശെരിയായ സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഏതാനും മികച്ച ‘ Motivational Quotes in Malayalam ‘ ആണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത്.

Table of Contents

Motivational Quotes in Malayalam

Motivational Quotes Malayalam, inspirational malayalam quotes

ദൃഢ നിശ്ചയം ചെയ്തവർക്ക് എന്തിനെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും.

Motivational Quotes Malayalam, inspirational malayalam quotes

എല്ലാവരും സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണും, ചുരുക്കം ചിലർ ഒരേ സ്വപ്നം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണും. എന്നിട്ടത് ജീവിച്ചു ലോകത്തിനു കാട്ടിക്കൊടുക്കും..

Motivational Quotes Malayalam, inspirational malayalam quotes

എല്ലാം അറിയാമെന്ന് ധരിക്കുന്ന നിമിഷം ഒരു തുടക്കമാണ്. അറിവില്ലായ്മയുടെ തുടക്കം.

Motivational Quotes Malayalam

പ്രചോദനത്തിന്റെ ഏറ്റവു വലിയ ഉറവിടം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ്. അതിനാൽ വലുതായി ചിന്തിച്ച് വിജയിക്കാൻ സ്വയം പ്രചോദിപ്പിക്കുക..

Motivational Quotes Malayalam

നമ്മുടെ പേടിയാണ് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയം..

Motivational Quotes Malayalam

നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനും കഴിയും.

Also read: APJ Abdul Kalam Quotes in Malayalam

▪️ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശക്തിയേക്കാൾ മനസിന്റെ ശക്തിയില്ലായ്മയാണ് നിങ്ങളെ തളർത്തുക..

▪️ പിഴവ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴവ്

▪️ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ളതല്ല, പരിശ്രമിച്ചു നേടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്.

▪️ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത നേടുന്ന വിജയമാണ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നത്.

▪️ നല്ല ദിവസവും ചീത്ത ദിവസവും തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാത്രമാണ്

▪️ തുഴയാൻ പേടിക്കാതെ തോണികൾ മാറ്റിയിട്ടെന്തു കാര്യം

▪️ മനസ്സ് ഒരു കാന്തമാണ്. അതിനോടടുക്കുന്നതിനോട് അതും അടുക്കും.

▪️ ദേഷ്യം വാക്കുകൾകൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമല്ല. വിവേകം മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ളതാണ്.

▪️ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകില്ല. പക്ഷെ ഉത്തരം നല്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

▪️ അവസരങ്ങൾ തേടി ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ്. കാത്തിരിക്കാനുള്ളതല്ല. ( Motivation Quotes Malayalam )

▪️ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമയുള്ളവനായി മാറണം..

▪️ റിസ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ എവിടെയും വിജയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു…

▪️ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കും..

Inspirational Quotes in Malayalam

▪️ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങളാണ് തടസങ്ങൾ..

▪️ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്..

▪️ വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ അത് നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുന്നോളൂ..

▪️ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെടാനായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്…

▪️ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലരെയും ആവേശത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നത്… (Inspirational Quotes in Malayalam)

▪️ ആരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരുക്കമല്ല..

▪️ സങ്കടത്തെ അത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല. അത് ഇന്നലെയുടെതായിരുന്നു, അത് നാളയുടെ നാശമാവരുത്..

▪️ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾക്ക് കൂടി നന്ദി പറയുമ്പോൾ അവ അനുഗ്രഹങ്ങളായി മാറും…

▪️ ഒന്നിനെയും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക, ഒരിക്കൽ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിനിർത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം… (Motivational Quotes in Malayalam)

▪️ വിജയം എന്നത് നിങ്ങളെ തേടിവരുന്ന സുഹൃത്തല്ല, മറിച്ച് പരിശ്രമത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച് എടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്…

▪️ പ്രവർത്തിയില്ലാതെ വെറും വാക്ക് മാത്രം ആവുന്നതിനേക്കാൾ, വാക്ക് പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവുക..

▪️ വാഗ്ദാനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി പ്രതീക്ഷക്കപ്പുറമുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നൽകണം…

Positive Quotes Malayalam

▪️ ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള മനസുറപ്പാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം..

▪️ നിങ്ങളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ഒരു തടസമല്ല..!

▪️ ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ മയക്കി കിടത്തുന്നതിന്, ഇന്നലത്തെ വിജയത്തെ അനുവദിക്കരുത്..

▪️ ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിക്കാനായി നിങ്ങൾ പല തവണ തോൽക്കേണ്ടി വരും…

▪️ എല്ലാത്തിലും പരാതി പറഞ്ഞുനടക്കുന്നവർ വിജയം അർഹിക്കുന്നില്ല… (Motivational Quotes in Malayalam)

▪️ പ്രതീക്ഷകളാണ് മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിലും വിശ്വാസമാണ് അത് നേടിത്തരുന്നത്…

▪️ ഓരോ പരാജയവും അടുത്ത ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും…

▪️ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിധിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്…

▪️ സാഹചര്യം ഏതായാലും കീഴടങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്..

▪️ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു യജമാനനാക്കും… എന്നാൽ സംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു ഇതിഹാസമാക്കും..

▪️ നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മറക്കുമ്പോഴാണ് പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നത്..

▪️ എത്ര ചെറിയ കാര്യമായാലും അതിലേക്ക് ഹൃദയവും മനസും ആത്മാവും അർപ്പിക്കുക.. അതാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം..! ( Motivational Quotes in Malayalam )

▪️ ആത്മവിശ്വാസം വിജയത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല, മറിച്ച് ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തി നൽകും..

Positive Thinking Quotes in Malayalam

▪️ ശാന്തമായ മനസിന്റെ മുൻപിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ കീഴടങ്ങും..

▪️ ഒരുപാട് പരാജയപെട്ടവന്റെ വിജയം അതൊരിക്കലും ചെറുതാകില്ല…

▪️ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തരം…

▪️ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീവ്രമാണെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾപോലും അവസരങ്ങളായി മാറും..

▪️ അറിവിനേക്കാൾ അതില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്..!

▪️ വിജയത്തെപ്പോലെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ പരാജയപെടുത്തുന്നില്ല…

▪️ വിശ്വസിക്കുക… വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാതിവഴി പിന്നിട്ട കഴിഞ്ഞു…

▪️ നിങ്ങളെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിലെ മികച്ചത് പുറത്തുവരുന്നത്..

▪️ നിങ്ങളുടെ ദുർബലമായ മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ശക്തമായ മേഖലയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്… (Motivational Quotes in Malayalam)

▪️ ഒരിടത്തും തോൽക്കാത്തവർ ഒന്നും ശ്രമിക്കാത്തവരായിരിക്കും..

▪️ പിന്തുടർച്ചയില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾക്കൊന്നും യാതൊരു മൂല്യവും കാണില്ല…

▪️ നാളെയെന്നത് മടിയന്മാർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച ദിവസമാണ്…

▪️ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരല്ല…

▪️ കണ്ണുകൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഊന്നുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തടസങ്ങൾ കാണില്ല…

▪️ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നത്..

Also read: Onam Wishes in Malayalam

Malayalam Motivational Quotes Text

▪️ പരാജിതർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ട്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിജയിച്ചവർ ശീലിച്ചെടുക്കുന്നത്..

▪️ സ്ഥാനങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ ഒരു മികച്ച ലീഡറാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ്…

▪️ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക തിരിച്ചുയരാൻ നിങ്ങൾക്കുമാത്രമേ കഴിയു..

▪️ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും…

▪️ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത്..

▪️ ധാരാളം പ്രതികൂല ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കാം, അവയെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേരുപിടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്..

▪️ എല്ലാ കളികളിലും വിജയം എന്നൊന്നില്ല, പരാജയവും ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്…

▪️ ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ്.. ( Motivational Quotes in Malayalam )

▪️ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പിൻതുടരുക, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള് യാതാർഥ്യമാവും..

▪️ അസാധ്യമായതിനെ സാധ്യമാക്കുന്നിടത്താണ് വിജയം..

▪️ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന ചിന്ത വന്നുതുടങ്ങിയാൽ അവിടെ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവട്..

▪️ ഏതു പ്രശ്നം മുന്നിൽ വന്നാലും മനസ്സിൽ ആദ്യമെത്തുന്നത് പരിഹാര ചിന്തയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയ വഴിയിലാണ്..!

▪️ ഞാൻ പോരാ.. എന്ന ചിന്തയേക്കാൾ എനിക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന ചിന്തയാണ് വേണ്ടത്..

▪️ ഞാൻ നിസാരനാണ്.. എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്…!!

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR

bible quotes malayalam

Bible Quotes Malayalam | മലയാളം ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ

APJ Abdul Kalam Quotes in Malayalam

APJ Abdul Kalam Quotes in Malayalam

deep love quotes malayalam

Deep Love Quotes Malayalam | മലയാളം പ്രണയം Quotes

Gulzar Quotes

Best 80 Motivational Quotes in Malayalam:Inspiring Wisdom for Success

 • Post author: Quates
 • Post last modified: March 7, 2024

Embark on a transformative journey of inspiration as we delve into the heart of motivation with our curated collection of Motivational Quotes in Malayalam. Life’s journey is an intricate tapestry, woven with moments that demand resilience, determination, and an unwavering spirit. In this blog post, we unlock the profound wisdom encapsulated in motivational quotes, each word a beacon lighting the path to success. Whether you seek encouragement in personal growth, business endeavors, or academic pursuits, these quotes, expressed in the rich language of Malayalam, are here to uplift your spirit and fuel your journey towards extraordinary achievements. Join us in exploring the essence of positivity, perseverance, and the boundless potential that lies within—let the motivation begin!

Table of Contents

10 best motivational quotes in malayalam.

Welcome to a journey of inspiration through the captivating world of Malayalam motivational quotes . In a language rich with culture and tradition, these quotes offer pearls of wisdom that resonate deeply with many. Let’s explore the top 10 motivational quotes that not only uplift spirits but also provide valuable life lessons.

motivational quotes in malayalam

 • “അതോടെയല്ല, ഇതോടെയാണ് ജീവിക്കുക.” ( Translation: “Live for the present, not for the past or the future.” )
 • “എല്ലാം സാധിക്കുന്നത്, യാതൊരു സാങ്കടം ഒന്നുമല്ല.” ( Translation: “Everything is possible; there is no such thing as an insurmountable problem.” )
 • “അറിയാതെ വരാതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറച്ചു മാത്രം.” ( Translation: “What is lost is minimal compared to what is gained without knowledge.” )
 • “ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ പുതിയായി നേരിടണം.” ( Translation: “If there is love, it must be expressed immediately.” )
 • “എളുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹം കാണാൻ, എളുപ്പത്തിൽ സഹായം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.” ( Translation: “Strive to see opportunity in simplicity, and make an effort to help others easily.” )
 • “ആരും നിനക്കും അറിയുന്നില്ലാതെ നിനക്കും പഠിപ്പിക്കാം.” ( Translation: “You can learn even what others do not know.” )
 • “യാത്രാക്കാരെ അത്യാവസ്ഥ്യം പിടികൂടാതെ എഴുന്നേല്ക്കുക.” ( Translation: “Do not stop travelers without extreme necessity.” )
 • “ഒരുമിച്ച് പൊക്കിയാല്‍ അത് ഉടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഉയര്‍ത്താം.” ( Translation: “Together, we can boost the health of the body.” )
 • “ഒരു നല്ല സന്ദേശം അവസാനിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.” ( Translation: “Conclude with a positive message and take care of the minds of others.” )
 • “കഠിനതയെ പ്രത്യാശയായ കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.” ( Translation: “Use the hardness as hope and attempt to change the hearts of others.” )
See More Motivational Quotes Motivational Quotes in Tamil Motivational Quotes in Telugu

Confidence Motivational Quotes in Malayalam

Embracing confidence is a journey that transforms challenges into triumphs. Malayalam, with its rich linguistic tapestry, offers motivational quotes that specifically speak to the power of confidence. Let’s explore a collection of uplifting quotes that encourage self-assurance and positivity.

motivational quotes in malayalam

 • “നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക; അത് അന്യരോടുകൂടി സാധാരിക്കാത്തതാക്കി.” ( Translation: “Do something every day to build your confidence; something that sets you apart from others.” )
 • “നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ, അത് അന്യരെ മാത്രം അല്ല, നീ പ്രതിസന്ധി വരാൻ ഉറപ്പാക്കുക.” ( Translation: “When an opportunity comes your way, ensure that you seize it, not just for others but to prove to yourself that you can.” )
 • “നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തിക്കൽ ആവശ്യമുള്ളതായാൽ, നീ പ്രായപൂർത്തിക്കുക.” ( Translation: “If age is a requirement for you, age gracefully.” )
 • “നിനക്ക് നിനക്കോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയും, നിനക്ക് അന്യരോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാധികൃത്യം ആവശ്യമുണ്ടാക്കുക.” ( Translation: “Build stability in self-confidence and assertiveness in the confidence others have in you.” )
 • “നിനക്ക് നിനക്കോടുള്ള സത്യം പറയാനും, അന്യരോടുള്ള സത്യം കേട്ടുകേട്ടുപഠിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കുക.” ( Translation: “Have the courage to speak the truth to yourself and the desire to learn from the truth others tell you.” )
 • “നിനക്ക് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം; എന്നാൽ, അത് നിനക്കു മാത്രമാകാനാകില്ല.” ( Translation: “Do not accept yourself as you are; it does not have to be the way you are.” )
 • “നിനക്ക് എന്നാൽ ഒരു ചന്ദ്രനെ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കുക.” ( Translation: “Aspire not just to see the moon but to experience it.” )
 • “നിനക്ക് നിന്നെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാവില്ല; എന്നാൽ, അന്യരെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാക്കുക.” ( Translation: “If you do not have confidence in yourself, you cannot have confidence in others; however, trust others.” )
 • “നിനക്ക് സന്തോഷം ആയാൽ, നീ അന്യരെയും സന്തോഷപ്പെടുത്തുക; അന്യരെയും സന്തോഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.” ( Translation: “If you are happy, make others happy; make an effort to make others happy.” )
 • “നിനക്ക് കീഴടക്കി ഒന്നും വേണ്ട; നിനക്ക് എന്നാൽ വേണ്ടത് ഒരു പാഴെയാണ്.” ( Translation: “You need not compare yourself to anyone; what you need is below you.” )

Motivational Sree Narayana Guru Quotes in Malayalam

Sree Narayana Guru, a profound spiritual leader and social reformer from Kerala, India, left behind a legacy of wisdom and motivation. His teachings continue to inspire and guide people on their life journeys. Let’s delve into some motivational quotes by Sree Narayana Guru in Malayalam that carry timeless lessons.

motivational quotes in malayalam

 • “എല്ലാവരേയും ഒരേ കുടുംബമായി കാണുക.” Translation: “See everyone as one family.”
 • “നിനക്ക് നിന്നെ അറിയാതെ എന്നാൽ അനുഭവപ്പെടുക.” Translation: “Know yourself through experience, not just by hearsay.”
 • “നിനക്ക് വിദ്യ ലഭിക്കാൻ നിർബലമായിരിക്കരുത്.” Translation: “Do not be weak to acquire knowledge.”
 • “നിനക്ക് പ്രവാചകത്വം സാധിച്ചാൽ അത് നിർവഹിക്കുക.” Translation: “If you attain wisdom, practice it.”
 • “നിനക്ക് നിന്നെ മാത്രമായിരിക്കരുത്; സർവ്വരെയും സ്നേഹിക്കുക.” Translation: “Do not be only for yourself; love everyone.”
 • “അകത്ത് അതിന്റെ വാക്കിൽ അവഗണിക്കരുത്.” Translation: “Do not underestimate someone based on their appearance.”
 • “പൂജയിലെ പരമാവധി അവധിയോട് സ്നേഹിക്കുക.” Translation: “Love the Supreme Being in the worshipper.”
 • “എല്ലാവരും സമൃദ്ധരായി ജീവിക്കട്ടെ.” Translation: “Everyone should live prosperously.”
 • “നിനക്ക് സ്വീകരിച്ചതായി നിനക്ക് പുണ്യമായിരിക്കുക.” Translation: “Accept what you have as a blessing.”
 • “ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക, അത് നിർവഹിക്കുക.” Translation: “Express your ideas and implement them.”

Life Motivational Quotes in Malayalam

Life, with its twists and turns, often requires a dose of inspiration to navigate its complexities. Malayalam, a language rich in expression, brings forth motivational quotes that resonate with the essence of living. Let’s explore some uplifting quotes that can serve as guiding lights on the journey of life.

motivational quotes in malayalam

 • “ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രയോജനപ്രദമായതെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, അത് എന്നെ സാക്ഷാത്കരിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം.” Translation: “If anything beneficial comes from life, let it enlighten me through experience.”
 • “നിനക്ക് ഒരു ഗുരു വേണ്ട; നിനക്ക് ജീവിതം സാരഥി ആയാൽ അത് നിനക്ക് ഗുരുവാവും.” Translation: “You need a guru; if life becomes your charioteer, it becomes your guru too.”
 • “നിനക്ക് നിർബലമായിരിക്കാതിരിക്കാം; എന്നാൽ അത് നിനക്ക് നിർബലമാക്കരുത്.” Translation: “Do not be weak; but do not make others weak.”
 • “പ്രവാചകത്വം അനുഭവപ്പെടുക; പ്രവാചകത്വത്തെ അനുഭവപ്പെടുക.” Translation: “Experience prophecy; experience the experience of prophecy.”
 • “സ്വന്തം യോജന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അനന്തതയിലേക്കാണ്.” Translation: “Your journey unfolds towards infinity through self-realization.”
 • “ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക; അത് നിനക്ക് അനന്തസുഖം കൊടുക്കും.” Translation: “Strive for self-realization; it will bestow upon you endless joy.”
 • “ജീവിതം സഹജമായിരിക്കട്ടെ; അത് നിർബലമാക്കരുത്.” Translation: “Life should be simple; do not complicate it.”
 • “വിജയം സാധിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ്.” Translation: “Success comes from one’s own intellect.”
 • “ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയമെന്ന ലക്ഷ്യം വരുത്തുന്നത് പരാജയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.” Translation: “Success in life is not just about achieving goals but also experiencing defeats and challenges.”
 • “എല്ലാവർക്കും ജീവിതം സന്തോഷം ആയാണ്; അത് വ്യക്തിഗതമായിരിക്കാം.” Translation: “Life is happiness for everyone; it should be personal.”

Positive Motivational Quotes in Malayalam

In the vibrant tapestry of Malayalam language, positive motivational quotes stand as beacons of encouragement, guiding individuals toward a brighter perspective on life. Let’s explore some uplifting phrases that harness the power of positivity in Malayalam.

motivational quotes in malayalam

 • “ആത്മവിശ്വാസം സ്വന്തം രക്ഷകനാക്കുന്നു.” Translation: “Self-confidence makes you your own savior.”
 • “നിനക്ക് സാന്ത്വനം ഉണ്ടാക്കാൻ, സാന്ത്വനം സിദ്ധിക്കുക.” Translation: “To create peace within, achieve inner peace first.”
 • “ജീവിതത്തിൽ സുഖം കിട്ടുന്നത് നിന്റെ നിർണ്ണായകത്വമാണ്.” Translation: “Your decisiveness determines your happiness in life.”
 • “പരിസ്ഥിതികൾ മാറിയാൽ നിനക്ക് മാറ്റാം.” Translation: “Adapt yourself when circumstances change.”
 • “നിനക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നതിൽ വിജയമാണ്.” Translation: “Success lies in thanking others about yourself.”
 • “എന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക; നിനക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നിനക്ക് അനുസരിക്കാം.” Translation: “Reflect on your past, but what happens next is up to you.”
 • “നിനക്ക് ആദ്യം നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം; അത് അന്യരെ അനുസരിക്കുക.” Translation: “First, believe in yourself; then, others will follow.”
 • “ആത്മസംയമം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ, അത് നിനക്ക് ശക്തി നൽകും.”
 • “പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധ നിർണ്ണയമാക്കുന്നത് സാധാരണമായ ഉദ്ദേശം കൈക്കൊണ്ടതാണ്.” Translation: “Determination fueled by unwavering faith achieves common goals.”
 • “നിനക്ക് സാന്ത്വനം എന്നും പ്രശാന്തത എന്നും കരുതുന്നത് നിനക്ക് അനുസരിക്കുക.” Translation: “Define peace and tranquility according to yourself.”

Study Motivation Quotes in Malayalam

Embarking on a journey of education can be both exciting and challenging. To keep the flame of motivation burning bright, let’s explore some study motivation quotes in Malayalam that will inspire you to embrace the joy of learning.

motivational quotes in malayalam

 • “വിജയത്തിന്റെ പാത മാറ്റാൻ പഠിക്കുക.” Translation: “Study to change the path to success.”
 • “പഠിക്കാൻ ആരൊരുവൻ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു; മറ്റൊരുവന് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.” Translation: “Studying finds opportunities for one; for another, it creates opportunities.”
 • “വിദ്യാഭ്യാസം നിനക്ക് ശക്തി നൽകും; അത് നിനക്ക് മനോബലം കൂടാതാക്കും.” Translation: “Education gives you strength; it never diminishes your confidence.”
 • “നിനക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ ആരുമില്ല; അവസരങ്ങൾ നിനക്ക് നൽകാതിരിക്കരുത്.” Translation: “Opportunities won’t come to you; you have to create opportunities.”
 • “പഠിക്കാൻ ഒരു വഴിയാണ് സാധിക്കുക; അത് നിനക്ക് നിനക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.” Translation: “Studying is a way to succeed; it provides you with opportunities for yourself.”
 • “പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് ആരുമില്ലെങ്കിൽ നീ ആരെങ്കിലും മറ്റൊരുവനുകൊടുക്കാൻ കഴിയും.” Translation: “If studying doesn’t give you anything, it enables you to give something to someone else.”
 • “പഠിക്കാത്തവർ നഷ്ടപ്പെടും; പഠിക്കുന്നവർ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടും.” Translation: “Those who don’t study will lose; those who studied and failed will still gain something.”
 • “സാധാരണയുടെ വിദ്യയെന്ന മണ്ണിലും ജ്ഞാനം പോലെയുള്ളത് പരിസ്ഥിതിയുടെ കൈവശമാണ്.” Translation: “Knowledge, like the grain in the ordinary soil, is in the hands of circumstances.”
 • “സാധാരണ പഠനത്തിൽ അനധികൃത മാർഗ്ഗം സ്വന്തമാക്കി കാണിക്കുന്നു.” Translation: “In ordinary studies, discover your own path.”
 • “പഠനത്തിന്റെ പേരിൽ വിജയം പിടിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് എത്ര വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങൾ നല്കും.” Translation: “Success in the name of study will offer you many fascinating experiences.”

Business Motivational Quotes in Malayalam

The world of business is a dynamic landscape that requires a blend of vision, resilience, and determination. Let’s explore some inspiring business motivational quotes in Malayalam that encapsulate the essence of entrepreneurship and success.

motivational quotes in malayalam

 • “വ്യാപാരത്തിൽ വിജയം സാധിക്കുന്നത് ആരുടെ പുതിയ രീതിയാണ് അറിയേണ്ടത്.” Translation: “Success in business lies in discovering new ways.”
 • “നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു എതിർത്തുകൊള്ളാൻ ഉണ്ടാകും.” Translation: “Your enthusiasm will drive you to achieve your goals.”
 • “വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ദൃഷ്ടികേന്ദ്രീകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.” Translation: “Business is shaped by your unique perspective.”
 • “വിപണി ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക.” Translation: “In business, let your heart guide you.”
 • “സാമ്പത്തിക യാത്രയിൽ, വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല; അത് അറിയേണ്ടത് എന്തെന്നാണ്.” Translation: “In the financial journey, there are no big losses; it’s all a learning experience.”
 • “വ്യാപാരത്തിലെ അവസരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ വെറ്റിയായി എത്ര പുതിയ രീതിയാണെന്ന് നിങ്ങളെറിയുന്നു.” Translation: “Success in business is about creating opportunities.”
 • “വിറ്റുചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരമാണെന്ന് അറിയും; നിങ്ങൾ വിറ്റുചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.” Translation: “Selling is about showcasing your passion, not just products.”
 • “പണം അനുഭവങ്ങളുടെ മത്സരം അല്ല; നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.” Translation: “Money is not a competition of experiences; your experiences define you.”
 • “യാത്ര തുടരുന്നത് അറിയുന്ന ആളുകൾ വിജയം പ്രാപിക്കും.” Translation: “Those who continue the journey will achieve success.”
 • “ആരും അനുഭവിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ സഹായിക്കും.” Translation: “Everyone experiences; when you share your experiences, it helps others.”

Super Motivational Quotes in Malayalam

In the journey of life, there are moments when we need an extra boost of inspiration. Let’s delve into some super motivational quotes in Malayalam that are like a burst of positive energy, encouraging you to reach new heights.

motivational quotes in malayalam

 • “നിനക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള മതിയായ പരിശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം.” Translation: “To achieve a goal, consistent and determined effort is essential.”
 • “സാധാരണയെ അനുകരിച്ച് അപരിചിതനായി.” Translation: “Be extraordinary by defying the ordinary.”
 • “വിജയത്തിനു മതിയായ ഉത്സാഹം ഉള്ളവർ എല്ലാം വിജയിക്കും.” Translation: “Those with enough enthusiasm for success will undoubtedly triumph.”
 • “നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പുതിയ രീതിയെ പഠിക്കാൻ കഴിയും. “ Translation: “Learning a new way is possible to achieve what you want.”
 • “സ്വന്തമായ യാത്രയിൽ നിനക്ക് വലിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.” Translation: “In your personal journey, you will gain significant experiences.”
 • “അസ്വസ്ഥതയുടെ പിഴവുകൾ പോലെയാണ് അസ്വസ്ഥത വരുന്നത്.” Translation: “Unhealthy thoughts lead to the arrival of negativity.”
 • “അവസരങ്ങൾ വരുന്നത് പരാജയത്തിൽ നിന്നാണ്; അതും അവസരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.” Translation: “Opportunities arise from failures, and seizing them is the key.”
 • “നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ, അത് നിനക്ക് എന്താണു ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകും.” Translation: “If you have the desire to create something, you have the ability to do it.”
 • “സൃഷ്ടാവായ നിനക്ക് വലിയ ശക്തി ഉണ്ടാവും.” Translation: “As the creator, you possess great power.”
 • “മതിയായ ശ്രമമുള്ളവർ എന്നിട്ട്, യാത്ര തുടരും.” Translation: “Those with sufficient effort will continue their journey.”

As we bid farewell to this exploration of “Super Motivational Quotes in Malayalam,” we leave you not at the end, but at the beginning of a renewed journey. The power of motivation is not confined to these words; rather, it resonates in your actions, decisions, and the aspirations you cultivate.

May these quotes serve as perpetual companions, reminding you that each step forward is a victory, every challenge an opportunity, and the ordinary is a canvas for the extraordinary. Your journey, adorned with determination and positivity, unfolds uniquely, echoing the sentiments of these motivational quotes.

As you navigate life’s twists and turns, stay inspired, stay motivated, and embrace the superlative potential that resides within you. This is not the end but a commencement—a continuation of a journey illuminated by the guiding stars of inspiration.

Here’s to your unwavering spirit, your extraordinary path, and the countless moments of triumph that await. As you carry the essence of these quotes forward, may your life be a testament to the enduring power of motivation.

Stay inspired, stay extraordinary!

You Might Also Like

Read more about the article Best 90 Motivational Quotes in Telugu: Inspire Your Journey to Success

Best 90 Motivational Quotes in Telugu: Inspire Your Journey to Success

Read more about the article Best 90 Motivational Quotes In Gujarati:Unlock Inspiration

Best 90 Motivational Quotes In Gujarati:Unlock Inspiration

Read more about the article Best 65 Motivational Quotes in Tamil: Inspiring Wisdom for Success

Best 65 Motivational Quotes in Tamil: Inspiring Wisdom for Success

fluency logo

Mastering Malayalam: 14 Essential Travel Phrases for a Kerala Adventure

If you’re the kind of traveler who craves adventure, one of the most rewarding ways to experience a new culture is by diving headfirst into the local language. As you crisscross the globe, attempting to learn Malayalam, the primary language of Kerala, India , can be a powerful way to connect with the heart of this vibrant and diverse region. Imagine the awe-inspiring landscapes, the mouthwatering cuisine, and the rich tapestry of traditions. Now, picture yourself making authentic connections with the people of Kerala. Learning Malayalam every step of the way will open doors you never knew existed. So, let’s embark on a linguistic journey, my fellow travellers, and introduce you to seven essential Malayalam phrases that will make your adventures in “God’s Own Country” even more thrilling.

“നമസ്കാരം” (Namaskaram)

Phonetic: Nuh-muh-skuh-rahm

Translation: Hello/Greetings

The most fundamental phrase you’ll need when you’re navigating the enchanting streets of Kerala is “നമസ്കാരം,” pronounced as “Namaskaram.” This word opens doors and warms hearts. It’s like a magic wand that transforms a regular tourist into a welcomed guest. Whether you’re exploring the bustling markets in Kochi or relaxing on a serene houseboat in Alleppey , a friendly “Namaskaram” is your ticket to genuine connections and local experiences.

“സുഖമാണ്” (Sukhamaano)

Phonetic: Soo-kha-maa-noh

Translation: Are you well?

Learning Malayalam every day isn’t just about survival; it’s about creating bonds with the people you meet. “സുഖമാണ്” (Sukhamaano) is the perfect conversation starter. It’s an expression of genuine concern for someone’s well-being. Use it at local eateries, markets, or when striking up conversations with your fellow travelers. This phrase embodies the spirit of Kerala, known for its warm and friendly people.

“കൂടെ മുന്നോട്ടു” (Koode munnoottu)

Phonetic: Koo-deh muh-noh-ttoo

Translation: Come along with me

When you’re out exploring the hidden gems of Kerala, you’ll often find yourself in need of a companion, especially if you’ve made new friends who want to show you around. “കൂടെ മുന്നോട്ടു” (Koode munnoottu) is your invitation for camaraderie and shared adventures. This phrase will have you learning Malayalam in action, as it invites you to experience the culture firsthand.

“സ്വദേഷ്” (Swadesh)

Phonetic: Swah-desh

Translation: Thank you

No trip is complete without a little gratitude, and in Kerala, expressing it is an art form. “സ്വദേഷ്” (Swadesh) is a heartfelt way to say thank you. Whether you’re savoring the flavors of a traditional Sadhya feast or receiving a warm welcome from your hosts, “Swadesh” will be your ticket to gracious interactions. Learning Malayalam will be worth it just for the smiles you’ll inspire with this phrase.

“ആരാത്തത് വെളിച്ചം” (Aaraathathu velicham)

Phonetic: Aa-raa-thuh-uh veh-lee-chuhm

Translation: What’s the time?

When you’re lost in the enchanting labyrinth of Kerala’s streets, “ആരാത്തത് വെളിച്ചം” (Aaraathathu velicham) is your lifeline. This question is your way to make sure you’re not missing out on any must-see destinations. It’s not just about finding out the hour; it’s about making the most of every moment in this paradise.

“വില്ലംബം ചെയ്യുക” (Villambam cheyyuka)

Phonetic: Vee-luhm-bum chay-yoo-kah

Translation: Please wait

In the whirlwind of new experiences and sights, there will be times when you need to slow down and catch your breath. “വില്ലംബം ചെയ്യുക” (Villambam cheyyuka) is your ticket to taking a moment. Whether you’re queuing up for the famous Kerala tea or exploring the intricate artistry of  local craftsmen , this phrase will help you navigate your pace with grace.

“നമ്പുത്തിരി” (Nambuthiri)

Phonetic: Nuhm-boo-thuh-ree

Translation: Goodbye

As your journey in Kerala draws to a close, it’s time to bid adieu with style. “നമ്പുത്തിരി” (Nambuthiri) is a polite and elegant way to say goodbye. It reflects the courtesy and respect that the people of Kerala hold dear. Learning Malayalam every day, including this phrase, will ensure you leave a positive, lasting impression on the beautiful souls you’ve met on your adventure.

“എനിക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചം” (Enikku onnu adicham)

Phonetic: Eh-ni-koo ohn-noo ah-dee-chuhm

Translation: I want one of these

The vibrant bazaars and markets of Kerala are a treasure trove of exotic goods, and “എനിക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചം” (Enikku onnu adicham) will come in handy when you’re shopping for souvenirs or trying local street food. Learning this phrase will not only help you bag a bargain but also earn you a smile from the local vendors.

“ഇത് എന്താണ്?” (Ithu enthaanu?)

Phonetic: Ee-thoo en-thaa-nuh?

Translation: What is this?

Exploration in Kerala often leads to unexpected discoveries. Whether you’re wandering through an art gallery, exploring a local museum , or enjoying the beauty of intricate architecture, you might find yourself puzzled by unfamiliar sights. In such moments, “ഇത് എന്താണ്?” (Ithu enthaanu?) will be your trusty companion. This phrase invites locals to share their knowledge and enhances your learning experience.

“എനക്ക് അനുഗ്രഹിക്കൂ” (Enakku anugrahikkoo)

Phonetic: Eh-nuhk-koo ah-noo-grah-hee-kkoo

Translation: Can you help me?

Sometimes, the journey in “God’s Own Country” takes an unexpected turn, and you may need a little assistance. Whether it’s asking for directions, seeking recommendations, or requesting assistance in an emergency, “എനക്ക് അനുഗ്രഹിക്കൂ” (Enakku anugrahikkoo) is your SOS signal. Learning this phrase showcases your determination to connect with the locals and your respect for their culture.

“ഇനി എന്താണ്?” (Ini enthaanu?)

Phonetic: Ee-nee en-thaa-nuh?

Translation: What’s next?

Your adventures in Kerala are bound to be filled with surprises, and “ഇനി എന്താണ്?” (Ini enthaanu?) is your way to express curiosity and enthusiasm. Use this phrase when you’ve just experienced something extraordinary and want to know what’s coming up next. The locals will appreciate your eagerness to dive deeper into the heart of Kerala.

“എനക്ക് ഒരു സുംദര സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്താമോ?” (Enakku oru sundara sthalam parichayappettamo?)

Phonetic: Eh-nuhk-koo oh-roo soon-dah-rah stha-lahm pah-ree-chah-yuh-ppeh-tuh-moh?

Translation: Can you introduce me to a beautiful place?

As you continue your exploration of Kerala, you’ll undoubtedly encounter locals who are eager to share their hidden gems. Asking, “എനക്ക് ഒരു സുംദര സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്താമോ?” (Enakku oru sundara sthalam parichayappettamo?) is an invitation to uncover the lesser-known, picturesque spots that are often missed by mainstream tourists. Learning this phrase will earn you the admiration of both locals and fellow travelers.

“ഒരു ചായ കുടിക്കാമോ?” (Oru chaaya kudikkaamo?)

Phonetic: Oh-roo chaa-ya koo-dee-kkaa-moh?

Translation: Shall we have some tea?

Tea is a way of life in Kerala, and no day is complete without a cup of steaming, aromatic chai . To truly embrace the local culture, extend an invitation with “ഒരു ചായ കുടിക്കാമോ?” (Oru chaaya kudikkaamo?). This phrase opens doors to delightful conversations, and perhaps you’ll discover new friendships over a shared love for tea.

Learning Malayalam for your travels in Kerala is not just about memorizing words; it’s about fostering connections, embracing culture, and delving into the heart of “God’s Own Country.” Each phrase you master is an invitation to unlock the rich stories and vibrant traditions that define this stunning region. As you venture through the palm-fringed beaches, meander through lush forests, and relish the fiery flavors of Kerala, remember that learning Malayalam every day is your passport to an authentic and unforgettable journey.

The allure of Kerala is more than its picturesque landscapes; it’s a harmonious blend of culture, tradition, and warm-hearted people. Your quest to learn Malayalam is a journey within itself, one that opens doors to a rich tapestry of experiences and connections. So, set forth on this linguistic adventure and embrace every opportunity to immerse yourself in the magic of “God’s Own Country.”

language facts, 100 language facts, 100 facts, list

100 Crazy Facts About Second Language Acquisition

german, germany, german language, beautiful words

What is the Most Beautiful Word in the German Language

french, canada, quebec, indigenous languages, canadian french

The Influence of Indigenous Languages on Canadian French Dialects

language learning, fluency, logo, fluency logo

Join the Newsletter

fluency logo footer

The language learning app designed for everyone.

Lumphini Bangkok, Thailand 10330

Yathrikan On Road | Malayalam Travel Blog | മലയാളം യാത്രാവിവരണം |

Yathrikan On Road | Malayalam Travel Blog | മലയാളം യാത്രാവിവരണം |

 • Travel Enquiry

മൂന്നാറിൽ സന്ദർശിക്കേണ്ട പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ. | Best places to visit in munnar |

ഈ ഒതളങ്ങ തുരുത്തു ശരിക്കും എവിടെയാ | othalanga thuruth |, ബാണാസുര സാഗര്‍ ഡാം. | banasura sagar dam |, best 7 tourist places in idukki | ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന 7 വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ |, trending posts, continue reading, kumarakom bird sanctuary | കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം | kavanattinkara kumarakom kerala | kottayam.

കുമരകത്തിന്റെ കായൽ ഭംഗിയോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുവാൻ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് Kumarakam Bird …

ARUVIKKUZHI WATERFALLS | അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം | PHOTOS | ARUVIKKUZHY FALLS | KOTTAYAM |

Aruvikkuzhi Waterfalls | അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ(kottayam) പള്ളിക്കൽതോട്ടിൽ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റ…

Ilaveezhapoonchira | ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ | Stay | Resorts | Weather | District | Images

മധ്യകേരളത്തിലെ ജില്ലയായ കോട്ടയ ത്തെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ (ilaveezhapoonchira ). കേരളത്തിലെ ഓഫ് റോഡ് …

Panchalimedu | Idukki | കാറ്റിനോട് കിന്നാരം ചൊല്ലി പാഞ്ചാലിമേട്ടിൽ. | Panchalimedu History | Travelogue |

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുട്ടിക്കാനം റൂട്ടിൽ മുറിഞ്ഞപുഴയിൽ നിന്നും നാലര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പാഞ്ചാലിമേട് ( Panchali…

Muzhappilangad Drive-in Beach | Kannur | മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് | കണ്ണൂർ

മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് , കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരി ന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് ആണ് ഇത്. കൂട…

ഇടുക്കി (Idukki ) ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നോക്കിയാലും കേരളത്തിന്റെ വിനോദ സഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അതിസുന്ദരമായ മലയോരമ…

ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?, ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊരു ദൂരയാത്ര പോകണം! | Have you seen God? |

ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഒരു ദൂരയാത്ര നടത്തിയാൽ മതി. എന്താണ് യാത്രയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് നി…

കേരളത്തിലെ യാത്രകൾ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമാണോ ? | Is kerala safe to travel now ? |

പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളിയ അതിസുന്ദരമായ പ്രദേശം, ടൂറിസത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉള്ള സ്ഥലം, നല്ല രീതികളിൽ ഒന്നും ടൂറിസത്തെ വിനയോഗിച്ചില്ല…

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more

ചിറകിനെ വിശ്വസിക്കൂ...

morning-motivation-malayalam-believe-yourself

ഒരു കിളി മരച്ചില്ലയിൽ വന്നിരുന്നു. മരം കിളിയോടു പറഞ്ഞു – ‘നീ ഇവിടിരിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. ചില്ലയൊടിഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴും’. കിളി പറഞ്ഞു – ‘സാരമില്ല, ഞാൻ പറന്നു പൊയ്‌ക്കൊള്ളാം’. മരം പിന്നെയും ഉപദേശിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില്ലയൊടിഞ്ഞാൽ നിനക്കു ബാലൻസ് തെറ്റും. താഴെ വാപിളർന്നിരിക്കുന്ന പെരുമ്പാമ്പിന് ആഹാരമാകും. കിളി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഉയർന്നു പറക്കും. ഒന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് മരം തന്റെ ചില്ല ഒടിച്ചു. അപ്പോൾ പറന്നകന്ന കിളി പിന്നീടൊരിക്കലും ആ മരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല. 

തന്റേടമുള്ളവരെല്ലാം ധിക്കാരികളല്ല. അവർക്കു സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകും. അവർ അപായസാധ്യതകളെ ഭയപ്പെടില്ല. ഒരാൾ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അയാളുടെ നിലവാരവും നിലനിൽപും. സ്വയം വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അന്യരുടെ വിദഗ്‌ധോപദേശങ്ങൾക്കും നാട്ടുനടപ്പുകൾക്കും അനുസരിച്ചു മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടി വരും. തനിമ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനു വിഘാതമാകുന്ന ഒരു പ്രേരണയും ഉയരങ്ങളിലേക്കും ദൂരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്രയ്‌ക്കു ഗുണകരമാകില്ല. 

ഓരോ നിർദേശവും അത് നൽകുന്നവരുടെ അറിവിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെയും പരിധിക്കുള്ളിൽനിന്നു മാത്രമാകും. വിമാനം പറന്നുയരേണ്ടത് റൺവേയിൽ നിന്നാണ്; ഇടവഴികളിൽ നിന്നല്ല. സഹവാസം സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരുടെ കൂടെയായാൽ താങ്ങും തണലും ലഭിക്കും. സമരമുഖം തുറക്കുന്നവരുടെ കൂടെയായാൽ വെയിലിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തു ലഭിക്കും. 

‌ചിറകിന്റെ ബലമറിയണമെങ്കിൽ ചില്ലകൾ ഒടിയണം. സ്വന്തം ആശ്രയസങ്കേതങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ഭേദിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ അപൂർവമായിരിക്കും. ഒരു സാഹസത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കാത്ത ചില സങ്കേതങ്ങളാണ് അബലരെയും അസ്വസ്ഥരെയും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ആശ്രയിച്ചു ശീലിച്ചവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടാകില്ല. ആത്മശക്തിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അടിത്തറ ഇളകിയാലും ആകാശം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടരും.

alt text

Subscribe Newsletter

Subscribe for:

Please choose an option

Do you want to unsubscribe Newsletter/Alerts?

Malayalam Travel Guide - Prepare your trip like a Pro

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Recent posts, 50+ malayalam travel quotes and status, പപ്പടം (pappadam), ചക്ക പുഴുക്ക് (chakka puzhukku) പലരീതിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചേരുവകളോടെ, ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ (chakka recipe kerala style), ഇടിയപ്പം സ്റ്റൂ (idiyappam stew), കപ്പയും മീൻകറിയും (kappa meen curry) നാടൻ ന്യൂജൻ മെനു ആയി, പഴങ്കഞ്ഞി (pazhamkanji) പഴയ അതേ രുചിയിൽ ആസ്വദിക്കാം.

logo

 • Kerala Trip Quotes And Captions For Instagram
 • Beach Captions And Quotes For Instagram

kerala trip quotes and captions for instagram

 •   Bookmark
 •   Contact Us

travel quotes short malayalam

kerala Trip Quotes And Captions For Instagram

"Few experiences can match the enchanting allure of Kerala, a paradise tucked away in the southern corner of India. Dubbed the "God's Own Country", this little haven is more than just a travel destination - it's a state of mind, a taste of heaven, and an enchanting symphony of culture, nature, and history. Kerala's mesmerizing landscapes, ranging from pristine beaches to misty hill stations and tranquil backwaters, all offer endless possibilities for crafting unforgettable travel tales. It's a destination that enriches your soul, capturing your heart in ways that words often struggle to convey. However, here we are, trying to weave the magic of this beautiful place into Instagram-ready quotes and captions, to offer you a glimpse of this heavenly destination."

Kerala Trip Quotes:

 • "Embrace the tranquil backwaters and let Kerala's beauty wash over your soul."
 • "God's Own Country" awaits, with its lush landscapes and warm hospitality."
 • "Discover the magic of Kerala, where nature and culture blend seamlessly."
 • "In Kerala, every step is a journey through a paradise that words can't describe."
 • "Let Kerala's aroma of spices and serenity of its beaches enchant your senses."
 • "Find your bliss amidst the picturesque tea plantations of Kerala's hill stations."
 • "Kerala's traditional dance forms and vibrant festivals will leave you spellbound."
 • "Lose yourself in the evergreen beauty of Kerala, where nature's palette comes alive."
 • "Kerala's culinary delights will leave a lasting taste of joy in your heart."
 • "Explore Kerala's hidden gems and create memories that will stay with you forever."

Kerala Trip Captions:

 • "Captivated by Kerala's charm, one moment at a time."
 • "Living life in full color amidst the vibrant landscapes of Kerala."
 • "Roaming through Kerala's backwaters, where time stands still."
 • "Wanderlust found its home in the beauty of Kerala."
 • "Kerala, where every corner holds a story waiting to be discovered."
 • "Dancing in the rain while Kerala's monsoons embrace my soul."
 • "Lost in the tranquility of Kerala's hill stations, found my peace."
 • "Unwinding in Kerala's serenity, leaving the worries behind."
 • "Embracing the slow pace of life in God's Own Country."
 • "Kerala, a land of enchantment and a haven for the soul."

Also Read -  Happy Journey Wishes for Loved Ones

Kerala Quotes for Instagram:

 • "The best journeys lead us to places where our hearts find solace." - Unknown
 • "Kerala is a canvas where nature paints its most exquisite landscapes." - Unknown
 • "Travel far, travel wide, but don't miss Kerala's magical tide." - Unknown
 • "In Kerala, it's not just a vacation; it's an awakening of the senses." - Unknown
 • "The beauty of Kerala lies not only in its surroundings but also in the warmth of its people." - Unknown
 • "Kerala: where nature and culture intertwine, leaving a lasting impression." - Unknown
 • "Let Kerala's rhythm guide your footsteps and fill your heart with joy." - Unknown
 • "Kerala's beauty whispers secrets of serenity to those who listen." - Unknown
 • "Kerala's landscapes are a poet's muse, painting verses of awe-inspiring views." - Unknown
 • "Discover Kerala's hidden treasures and let your spirit soar on wings of wanderlust." - Unknown

Also Read -  Train Journey Quotes and Captions for Instagram

Kerala Captions for Instagram:

 • Paradise found in every corner of Kerala's breathtaking landscapes.
 • Exploring God's Own Country, one picture-perfect moment at a time.
 • Kerala, where dreams become a reality amidst nature's grandeur.
 • Capturing the essence of Kerala's vibrant culture through my lens.
 • Let Kerala's beauty become the backdrop of your fondest memories.
 • Finding serenity in Kerala's backwaters, a true escape from the ordinary.
 • Cherishing every sunrise and sunset in Kerala, nature's greatest masterpiece.
 • Kerala's charm captivates the heart and leaves an indelible mark.
 • Smiling through the raindrops, Kerala's monsoons make everything come alive.
 • Kerala's hospitality warms the soul and leaves you feeling at home, away from home.

Also Read -  Safe Flight Wishes

Kerala Travel Captions for Instagram:

 • "Embracing the wanderlust spirit and embarking on a journey through Kerala's wonders."
 • "Kerala, where travel becomes a symphony of captivating experiences."
 • "Exploring the kaleidoscope of flavors, colors, and cultures in God's Own Country."
 • "Inhaling the scents of spices and exhaling the worries of the world in Kerala."
 • "Let Kerala's landscapes awaken the explorer within and ignite a sense of adventure."
 • "Kerala's beauty is an open invitation to wander, discover, and fall in love with the world."
 • "Breathing in the fresh air of Kerala's hill stations, where peace finds its home."
 • "Kerala's backwaters offer a tranquil escape, floating through nature's sanctuary."
 • "Unveiling the secrets of Kerala's rich heritage, one step at a time."
 • "Let Kerala's rhythm guide your journey, as you create memories to last a lifetime."

Also Read -  Best Travel Quotes and Captions for Instagram

Kerala Trip Captions for Instagram with Family:

 • "Creating cherished memories with my loved ones amidst Kerala's enchanting landscapes."
 • "Exploring God's Own Country with the ones who make my heart feel at home."
 • "Kerala, where family bonds grow stronger and love fills every moment."
 • "From laughter to adventure, every moment with family in Kerala is a treasure."
 • "Making lifelong memories with my family in Kerala's paradise of tranquility."
 • "Rejoicing in the beauty of Kerala with my loved ones by my side."
 • "Discovering the wonders of Kerala together, hand in hand with my family."
 • "Sharing smiles and creating unforgettable experiences with my dear family in Kerala."
 • "In Kerala, family time is pure joy, where hearts connect and love flourishes."
 • "Grateful for the moments spent with family in God's Own Country, forever cherished."

Also Read - Morning Travel Quotes and Captions for Instagram

Kerala Trip Captions for Instagram with Friends:

 • "Lost in laughter, adventure, and endless fun with my squad in Kerala."
 • "Kerala vibes and good times with my favorite people by my side."
 • "Unforgettable moments and lifelong friendships forged amidst Kerala's beauty."
 • "Exploring Kerala's wonders with my friends, creating stories that will last a lifetime."
 • "Kerala adventures are best enjoyed with friends who make every moment epic."
 • "Cheers to the incredible memories made with friends in God's Own Country."
 • "From sunsets to beach parties, Kerala with friends is a dream come true."
 • "Kerala: where every step becomes an adventure with friends who feel like family."
 • "In the company of friends, Kerala's beauty shines even brighter."
 • "Grateful for the laughter, love, and unforgettable experiences shared with friends in Kerala."

Also Read -  Road Trip Quotes and Captions for Instagram

Kerala Trip Captions for Instagram with Husband:

 • "Exploring Kerala's beauty hand in hand, creating memories with my forever travel partner."
 • "In Kerala's embrace, with my husband by my side, every moment feels like a fairytale."
 • "Adventures in God's Own Country with my best friend and partner in crime."
 • "Kerala, where love grows deeper and dreams come true with my beloved husband."
 • "Cherishing moments of togetherness and love in the captivating land of Kerala."
 • "Kerala's enchanting landscapes become even more magical in the arms of my husband."
 • "Grateful for the journey of love and exploration with my amazing husband in Kerala."
 • "Lost in the beauty of Kerala, hand in hand with the love of my life."
 • "Every moment in Kerala feels like a romantic getaway with my beloved husband."
 • "Kerala, where love finds its home and our hearts find eternal happiness."

Also Read -  Solo Travel Quotes and Captions for Instagram

Kerala Trip Captions for Instagram with Wife:

 • "Discovering the wonders of Kerala with my beautiful wife by my side, creating memories for a lifetime."
 • "Kerala's enchantment magnifies in the company of my loving wife."
 • "Lost in paradise with my wife, as we unravel the magic of Kerala together."
 • "In Kerala's embrace, with my wife's hand in mine, every moment feels like a dream come true."
 • "Grateful for the love and adventure shared with my wife in God's Own Country."
 • "Kerala, where love blossoms amidst nature's grandeur and my wife's radiant smile."
 • "Every sunset and sunrise in Kerala becomes more beautiful with my wife's presence."
 • "Kerala's serenity is amplified when experienced with my wife, my partner for life."
 • "Unveiling the treasures of Kerala with my wife, making memories that will forever shine."
 • "In Kerala's bliss, I am blessed to have my wife as my companion, my love, and my best friend."

Kerala Trip Captions for Instagram with Loved Ones:

 • "Kerala, where every moment becomes a celebration of love with my dear ones."
 • "Treasured moments spent with loved ones amidst Kerala's captivating beauty."
 • "In the company of loved ones, Kerala's magic comes alive and hearts overflow with joy."
 • "Kerala's warmth embraces us, creating memories that will forever be cherished."
 • "Grateful for the love and laughter shared with my loved ones in God's Own Country."
 • "Kerala's beauty is magnified when experienced with the ones who hold my heart."
 • "Unforgettable moments and cherished bonds created with loved ones in Kerala."
 • "In Kerala's embrace, the love of my dear ones makes every moment extraordinary."
 • "Lost in the wonder of Kerala's landscapes, surrounded by the love of my loved ones."
 • "Kerala, where love knows no bounds and my heart finds solace in the presence of my loved ones."

Kerala Trip Captions for Instagram for Romantic Couple:

 • "Kerala, where love dances in the rain and romance fills the air."
 • "Lost in each other's eyes amidst Kerala's enchanting landscapes, love is our compass."
 • "In God's Own Country, our love story unfolds, painting the world with vibrant colors."
 • "Kerala's beauty pales in comparison to the love that blooms between us."
 • "Hand in hand, heart to heart, Kerala becomes our own magical paradise."
 • "Whispering sweet nothings in Kerala's embrace, as love writes our story."
 • "Unveiling the romance of Kerala, where every moment is a testament to our love."
 • "Capturing love's essence amidst Kerala's beauty, our hearts entwined forever."
 • "Kerala's charm is heightened by the love we share, a romance for the ages."
 • "Kerala, where love's flame burns brighter, and our hearts find eternal bliss."

Also Read -  Beach Vacation Quotes and Captions for Instagram

Famous Quotes About Kerala:

 • "Kerala, the land of beauty and grace, where nature whispers and souls find peace." - Rabindranath Tagore
 • "Kerala is not just a destination; it is a state of mind, a tranquil oasis." - Amitabh Bachchan
 • "The backwaters of Kerala are a dream one can touch, a beauty one can feel." - Renuka Chowdhury
 • "Kerala is like a symphony of nature, a place where God seems to have taken His time to create." - Shah Rukh Khan
 • "The beauty of Kerala lies not just in its picturesque landscapes but also in the kindness of its people." - Manushi Chhillar
 • "Kerala is a perfect blend of cultural heritage and breathtaking natural beauty, a treasure trove of experiences." - Shashi Tharoor
 • "Kerala is where nature puts on its best show, with lush greenery, cascading waterfalls, and golden sunsets." - Priyanka Chopra
 • "Kerala's allure is eternal, a tapestry of tranquility woven with the threads of nature's bounty." - Dulquer Salmaan
 • "Kerala is a place where you can lose yourself in the embrace of nature and find your true self." - Mohanlal
 • "Kerala's beauty is a testament to the wonders that nature can create when given the perfect canvas

Also Read -  Travel Memories Quotes And Captions For Instagram

Kerala Temple Quotes:

 • "In the sacred embrace of Kerala's temples, spirituality finds its home and souls find solace."
 • "Kerala's temples stand as a testament to the rich cultural heritage and devotion of its people."
 • "Lost in the divine aura of Kerala's temples, where prayers echo and faith takes flight."
 • "Kerala's temples are a gateway to a realm of peace, where hearts find respite and minds find clarity."
 • "Amidst Kerala's ancient temples, time stands still, and the soul connects with eternity."
 • "The architecture of Kerala's temples reflects the grandeur of its rich history and vibrant traditions."
 • "Kerala's temples are not just places of worship; they are sanctuaries of spiritual enlightenment."
 • "In the sanctity of Kerala's temples, devotion merges with beauty, creating a divine experience."
 • "Kerala's temples invite us to embark on a sacred journey, where faith meets transcendence."
 • "Exploring Kerala's temples is a pilgrimage of the heart, a quest for spiritual awakening."

Kerala Travel Quotes:

 • "Kerala, where every road leads to a new adventure, and every journey is a story waiting to be told."
 • "Traveling through Kerala is like unwrapping a gift of nature's beauty, one destination at a time."
 • "Kerala's landscapes unravel like a masterpiece, capturing hearts and inspiring wanderlust."
 • "In Kerala, travel becomes a soulful melody, where every experience is a note of joy."
 • "Kerala's charm lies in its ability to ignite the traveler's spirit and ignite a sense of awe."
 • "Embarking on a journey through Kerala's treasures, discovering the true essence of wanderlust."
 • "Kerala's beauty is a magnet for explorers, drawing them into a world of breathtaking wonders."
 • "Traveling through Kerala is a dance with nature, a rhythm of discovery and awe."
 • "In Kerala's embrace, travel becomes a symphony of captivating experiences and unforgettable memories."
 • "Kerala, a land that beckons travelers with open arms, ready to share its secrets and unveil its beauty."

Also Read -  Summer Vacation Quotes and Captions for Instagram

Kerala Street Food Quotes:

 • "Kerala's streets come alive with the tantalizing aromas and flavors of its street food delights."
 • "In Kerala, the streets are a culinary carnival, where every bite tells a story of tradition and taste."
 • "Exploring Kerala's street food scene is like embarking on a gastronomic adventure of spicy delights."
 • "Kerala's street food is a symphony of flavors, a fusion of spices that ignite the taste buds."
 • "From crispy banana chips to piping hot appam, Kerala's street food is a feast for the senses."
 • "In the bustling streets of Kerala, street food becomes a cultural celebration on a plate."
 • "Savoring the street food treasures of Kerala, where every bite is a delightful revelation."
 • "Kerala's street food is a melting pot of flavors, a reflection of its diverse culinary heritage."
 • "Lost in the vibrant streets of Kerala, where street food becomes a delicious discovery."
 • "Kerala's street food is a culinary voyage, where authenticity and taste take center stage."

Also Read -  City Quotes and Captions for Instagram

Kerala Tourism Quotes:

 • "Kerala's tourism is an invitation to experience nature's bounty and immerse in its cultural tapestry."
 • "From backwaters to hill stations, Kerala's tourism offers a diverse and unforgettable journey."
 • "Kerala, where tourism becomes an opportunity to explore, rejuvenate, and connect with oneself."
 • "In the lap of Kerala's tourism, discover a world of tranquility, adventure, and endless beauty."
 • "Kerala's tourism is a gateway to a land where traditions thrive and nature flourishes."
 • "Embrace Kerala's tourism and let its warmth, hospitality, and beauty leave an everlasting impression."
 • "Kerala's tourism is an invitation to embrace a slower pace, soak in the natural wonders, and find inner peace."
 • "Discover the hidden gems of Kerala's tourism and unravel the secrets of its timeless charm."
 • "Kerala's tourism is a testament to the state's commitment to sustainable travel and preserving its natural heritage."
 • "Lost in the wonders of Kerala's tourism, where each experience becomes a part of a lifelong love affair."

Also Read -  Street Food Quotes And Captions For Instagram

Kerala Tour Quotes:

 • "Embarking on a Kerala tour, where every moment becomes a brushstroke on the canvas of memories."
 • "Kerala's tour is a journey through a land that captivates, enchants, and leaves a lasting imprint."
 • "Lost in the rhythm of a Kerala tour, discovering the treasures that make this place truly magical."
 • "In the embrace of a Kerala tour, time slows down, and the beauty of the surroundings takes center stage."
 • "Kerala's tour is an invitation to unravel the layers of its cultural tapestry and natural wonders."
 • "Exploring Kerala on a tour is like peeling back the layers of a breathtaking masterpiece."
 • "A Kerala tour is an immersive experience, where the senses come alive, and every moment is a revelation."
 • "Grateful for the journey of a Kerala tour, where each day brings new discoveries and unforgettable moments."
 • "Kerala's tour is an exploration of the heart, a journey that leaves an indelible mark on the soul."
 • "In the footsteps of a Kerala tour, find yourself immersed in the beauty, tranquility, and captivating spirit of this enchanting land."

Also Read -  Camping Captions and Quotes for Instagram

Kerala Road Trip:

 • Caption: "On the open road, Kerala reveals its hidden gems, one mile at a time."
 • Quote: "A road trip through Kerala is a journey of freedom, adventure, and unforgettable vistas."
 • Caption: "In the rearview mirror, the worries fade away, and the beauty of Kerala unfolds."
 • Quote: "Kerala's roads lead to destinations unknown, where the thrill of discovery awaits."
 • Caption: "Winding roads and scenic vistas, Kerala's road trip is a feast for the senses."
 • Quote: "The rhythm of the road blends with Kerala's natural symphony, creating a soul-stirring journey."
 • Caption: "Embrace the spontaneity of the road and let Kerala's landscapes guide your way."
 • Quote: "A road trip through Kerala is a dance with nature, where every bend reveals a new marvel."
 • Caption: "Lost in the freedom of the open road, Kerala's beauty becomes my constant companion."
 • Quote: "In Kerala's road trip, the destination is just a bonus; it's the journey that takes your breath away."

Also Read -  Mountain Captions and Quotes for Instagram

Kerala City Quotes:

 • Caption: "Kerala's cities are a vibrant tapestry of culture, history, and modernity."
 • Quote: "In the heart of Kerala's cities, traditions intertwine with contemporary life, creating a unique blend."
 • Caption: "Exploring the bustling streets of Kerala's cities, where every corner tells a story."
 • Quote: "Kerala's cities pulse with energy, inviting you to immerse in their dynamic charm."
 • Caption: "Lost in the vibrant colors and flavors of Kerala's cities, where life unfolds in a kaleidoscope of experiences."
 • Quote: "Kerala's cities are a melting pot of cultures, where diversity thrives and harmonious coexistence shines."
 • Caption: "Discovering the hidden gems of Kerala's cities, where old-world charm meets modern aspirations."
 • Quote: "In the midst of Kerala's cities, history whispers its tales, inviting us to be part of its narrative."
 • Caption: "Grateful for the urban wonders of Kerala's cities, where innovation and tradition find common ground."
 • Quote: "Kerala's cities are the beating heart of the state, pulsating with life, creativity, and endless possibilities."

Also Read -  Unplanned Trip Captions and Quotes for Instagram

Kerala Beaches Quotes:

 • Caption: "Kerala's beaches are nature's poetry, written in sands, waves, and golden sunsets."
 • Quote: "In the embrace of Kerala's beaches, time fades away, and worries are washed ashore."
 • Caption: "Lost in the serenity of Kerala's beaches, where the rhythm of the waves lulls the soul."
 • Quote: "Kerala's beaches are a symphony of tranquility, inviting us to find solace in their gentle embrace."
 • Caption: "Walking barefoot on Kerala's beaches, feeling the grains of sand between my toes, I find a sense of freedom."
 • Quote: "Kerala's beaches are a canvas where nature paints masterpieces with hues of turquoise and gold."
 • Caption: "Embracing the salty breeze and endless horizons of Kerala's beaches, my spirit finds liberation."
 • Quote: "Kerala's beaches are a gateway to bliss, where time stops and the beauty of nature takes center stage."
 • Caption: "Grateful for the moments spent on Kerala's beaches, where the sea whispers secrets of serenity."
 • Quote: "Kerala's beaches are nature's gift, where the meeting point of land and sea creates a symphony of awe."

Also Read -  Short Quotes about Life

Kerala Paragliding Quotes:

 • Caption: "Soaring through the skies of Kerala, paragliding sets my spirit free."
 • Quote: "In the realm of paragliding, Kerala becomes a playground of adrenaline and breathtaking views."
 • Caption: "Embracing the thrill of paragliding in Kerala's skies, I feel like I'm touching the clouds."
 • Quote: "Kerala's landscapes unfold beneath me as I glide through the air, experiencing the world from a new perspective."
 • Caption: "In the realm of paragliding, Kerala reveals its beauty from a bird's-eye view, leaving me in awe."
 • Quote: "The rush of wind against my face, the panoramic views below, paragliding in Kerala is an unforgettable adventure."
 • Caption: "With every leap into the sky, I surrender to the magic of paragliding in Kerala."
 • Quote: "Kerala's hills and valleys become my playground, as I dance with the winds through paragliding."
 • Caption: "Grateful for the exhilaration and freedom that paragliding in Kerala brings to my spirit."
 • Quote: "In the realm of paragliding, Kerala becomes my canvas, and the sky becomes my playground."

Also Read -  Trekking Trip Captions And Quotes For Instagram

Kerala Sightseeing Quotes:

 • Caption: "Exploring Kerala's iconic landmarks, where every sight is a window into the state's rich heritage."
 • Quote: "Kerala's sightseeing is a journey through time, witnessing the marvels of the past and the innovations of the present."
 • Caption: "In Kerala's sightseeing, history comes alive, transporting us to a bygone era of splendor."
 • Quote: "Lost in the wonder of Kerala's sightseeing, where every attraction tells a tale of art, architecture, and cultural significance."
 • Caption: "Grateful for the opportunity to witness Kerala's beauty through sightseeing, uncovering the layers of its captivating story."
 • Quote: "Kerala's sightseeing is an exploration of the senses, where every vista evokes awe and admiration."
 • Caption: "Discovering the hidden gems of Kerala's sightseeing, where offbeat destinations become the highlights of the journey."
 • Quote: "Kerala's sightseeing is an invitation to be captivated by the intricate details and grandeur of its historical and natural wonders."
 • Caption: "In the embrace of Kerala's sightseeing, I become a witness to the state's vibrant tapestry of culture and natural splendor."
 • Quote: "Kerala's sightseeing unveils the state's treasures, showcasing its rich heritage and captivating allure."

Also Read -  Sunset Captions And Quotes For Instagram

Kerala Adventure Trip Quotes:

 • Caption: "Kerala's adventure trip is a rollercoaster ride of thrilling experiences and unforgettable memories."
 • Quote: "In Kerala's embrace, adventure finds new meaning, as nature becomes the ultimate playground."
 • Caption: "Lost in the adrenaline rush of Kerala's adventure trip, where every heartbeat echoes the spirit of exploration."
 • Quote: "Kerala's adventure trip is an invitation to push boundaries, embrace challenges, and discover the strength within."
 • Caption: "From trekking through dense forests to water sports in vibrant backwaters, Kerala's adventure trip is an adrenaline seeker's paradise."
 • Quote: "Kerala's landscapes become a playground for adventure, as I chase the thrill of the unknown."
 • Caption: "Embracing the wild side of Kerala through adventure, where stepping out of the comfort zone leads to incredible discoveries."
 • Quote: "Kerala's adventure trip is a symphony of exhilaration, where the harmony of nature and adrenaline collide."
 • Caption: "Grateful for the adventure-filled moments in Kerala, where every step becomes a testament to the spirit of exploration."
 • Quote: "Kerala's adventure trip is a transformative journey, where courage meets passion, and unforgettable stories are written."

Also Read -  Sunrise Captions And Quotes For Instagram

Kerala Weekend Trip Quotes:

 • Caption: "A weekend getaway to Kerala, where relaxation and rejuvenation meet the beauty of nature."
 • Quote: "In Kerala's weekend trip, the worries of the week fade away, and bliss takes over."
 • Caption: "Lost in the tranquility of a Kerala weekend trip, where time slows down, and the soul finds solace."
 • Quote: "Kerala's weekend trip is an escape into a world of serenity, leaving behind the chaos of everyday life."
 • Caption: "A short break in Kerala, where each moment is treasured, and memories are made."
 • Quote: "Embracing the essence of Kerala's weekend trip, where every minute counts and relaxation becomes a priority."
 • Caption: "Discovering the wonders of Kerala in a weekend, experiencing the magic that rejuvenates the spirit."
 • Quote: "Grateful for the blissful moments and rejuvenation experienced during a weekend trip to Kerala."
 • Caption: "Kerala's weekend trip is a reminder that sometimes all we need is a little escape to find our balance again."
 • Quote: "In the embrace of Kerala's weekend trip, find the perfect blend of relaxation, adventure, and bliss."

Also Read -  Skydiving Trip Captions And Quotes For Instagram

Kerala Waterfalls Quotes:

 • Caption: "Kerala's waterfalls cascade with beauty, enchanting all who witness their awe-inspiring grandeur."
 • Quote: "In the presence of Kerala's waterfalls, time stands still, and nature's power takes center stage."
 • Caption: "Lost in the symphony of water and nature, Kerala's waterfalls offer a glimpse of paradise."
 • Quote: "Kerala's waterfalls are nature's masterpieces, where every drop tells a story of grace and strength."
 • Caption: "Embracing the magical allure of Kerala's waterfalls, where their majestic beauty captivates the heart."
 • Quote: "Kerala's waterfalls are a testament to the raw power and ethereal beauty of nature."
 • Caption: "In the embrace of Kerala's waterfalls, I find tranquility and a renewed sense of wonder."
 • Quote: "Grateful for the mesmerizing moments spent in Kerala's waterfalls, where nature's symphony soothes the soul."
 • Caption: "Kerala's waterfalls are a refreshing escape, where the sound of rushing water washes away the worries of the world."
 • Quote: "Kerala's waterfalls are a sight to behold, leaving an indelible imprint of nature's grandeur on the heart."

Also Read -  Romantic Couple Travel Captions And Quotes For Instagram

Kerala Lakes Quotes:

 • Caption: "Kerala's lakes are mirrors of tranquility, reflecting the beauty of nature's masterpiece."
 • Quote: "In the embrace of Kerala's lakes, find a moment of serenity and a connection with the soothing rhythm of life."
 • Caption: "Lost in the stillness of Kerala's lakes, where time slows down, and the mind finds solace."
 • Quote: "Kerala's lakes are nature's jewels, shimmering with beauty and inviting us to contemplate the mysteries of the universe."
 • Caption: "Embracing the serenity of Kerala's lakes, where the boundaries between heaven and earth blur into a seamless panorama."
 • Quote: "Kerala's lakes offer a sanctuary for the soul, a place to find solace amidst nature's tranquil embrace."
 • Caption: "In the presence of Kerala's lakes, I find a gentle reminder to pause, breathe, and appreciate the beauty of the present moment."
 • Quote: "Grateful for the moments of reflection and inner peace found in Kerala's lakes, where the chaos of the world fades away."
 • Caption: "Kerala's lakes are a haven for introspection, where the beauty of nature mirrors the beauty within."
 • Quote: "In Kerala's lakes, nature's stillness becomes a canvas for contemplation, where the mind finds clarity and the heart finds serenity."

Also Read -  Newly Married Couple Quotes And Caption For Instagram

Sayings About Kerala:

 • "Kerala is not just a destination; it's an experience that touches the soul." - Unknown
 • "Kerala is where nature and culture dance in perfect harmony." - Unknown
 • "In the embrace of Kerala, time seems to stand still, and worries fade away." - Unknown
 • "Kerala's beauty is a balm for the weary heart and a feast for the wanderer's soul." - Unknown
 • "Kerala, where every moment is a celebration of life's simple joys." - Unknown
 • "The allure of Kerala lies in its ability to captivate the senses and ignite a sense of wonder." - Unknown
 • "Kerala's charm is not just in its landscapes but in the warmth of its people." - Unknown
 • "To visit Kerala is to embark on a journey of self-discovery and connection with nature." - Unknown
 • "Kerala, where traditions breathe and nature whispers its secrets." - Unknown
 • "Grateful for the memories created in Kerala, where the soul finds solace and the heart finds home." - Unknown

Kerala Love Quotes:

 • Caption: "In Kerala's embrace, love blossoms like the flowers in its lush landscapes."
 • Quote: "Kerala is a testament to the power of love, where hearts connect amidst nature's grandeur."
 • Caption: "Lost in the beauty of Kerala, love finds its perfect setting, igniting a flame that burns eternal."
 • Quote: "Kerala's love is a gentle breeze that caresses the soul and whispers promises of forever."
 • Caption: "In the magic of Kerala's landscapes, love finds its refuge, and hearts find their sanctuary."
 • Quote: "Grateful for the love that blossoms in Kerala's embrace, a love that is as timeless as the state itself."
 • Caption: "Kerala's love is not just between people; it's a love affair with nature, culture, and life itself."
 • Quote: "In Kerala's beauty, love flourishes, and every moment becomes a celebration of the heart's desires."
 • Caption: "Kerala's love is a symphony of emotions, where every touch, every glance, speaks volumes."
 • Quote: "In the presence of Kerala's love, hearts awaken, souls unite, and love stories are written in the stars."

Also Read -  Couple Travel Quotes and Captions for Instagram

Kerala Vibes Quotes:

 • Caption: "Embracing the vibrant vibes of Kerala, where every moment is filled with joy and energy."
 • Quote: "Kerala's vibes are a cocktail of colors, flavors, and contagious enthusiasm that fills the air."
 • Caption: "Lost in the rhythm of Kerala's vibes, where happiness becomes infectious, and laughter becomes the soundtrack of life."
 • Quote: "Kerala's vibes are an invitation to let go, dance to the beats of joy, and celebrate the beauty of existence."
 • Caption: "Grateful for the positive vibes that surround me in Kerala, where every day feels like a celebration of life."
 • Quote: "Kerala's vibes resonate with positivity, creativity, and a sense of community that warms the heart."
 • Caption: "In the embrace of Kerala's vibes, the world becomes a stage, and every moment is a chance to shine."
 • Quote: "Kerala's vibes are a reminder to live fully, love deeply, and embrace the magic of the present moment."
 • Caption: "Discovering the uplifting vibes of Kerala, where the energy of the surroundings ignites the spirit within."
 • Quote: "In Kerala's vibes, find the perfect harmony between nature, culture, and the joy of being alive."

Kerala Night Life Quotes:

 • Caption: "Kerala's night comes alive with vibrant energy, illuminating the darkness with its lively nightlife."
 • Quote: "In Kerala's night, the stars above and the city lights below create a mesmerizing symphony of colors."
 • Caption: "Lost in the allure of Kerala's night, where the city's heartbeat matches the rhythm of the stars."
 • Quote: "Kerala's night is a canvas for celebration, where laughter, music, and festivities fill the air."
 • Caption: "Embracing the magic of Kerala's night, where new adventures begin and memories are made."
 • Quote: "Kerala's night is an invitation to let go of inhibitions and immerse in the vibrant spirit of the city."
 • Caption: "In the embrace of Kerala's night, the boundaries between reality and dreams blur, creating moments of pure enchantment."
 • Quote: "Grateful for the lively nights in Kerala, where the city's pulse matches the rhythm of my heart."
 • Caption: "Kerala's night unveils a different side of its beauty, where the city's charm shines under the moonlight."
 • Quote: "In the captivating nights of Kerala, the spirit of celebration never sleeps, and the city comes alive with endless possibilities."

Also Read -  Travel Captions and Quotes for Instagram

Kerala Beauty of Nature Quotes:

 • Caption: "Kerala's beauty is nature's poetry, written in every flower, every leaf, and every gentle breeze."
 • Quote: "In Kerala's embrace, nature unveils its true beauty, leaving us in awe of its grandeur."
 • Caption: "Lost in the magnificence of Kerala's nature, where every landscape is a masterpiece waiting to be admired."
 • Quote: "Kerala's beauty is a symphony of colors, textures, and fragrances that awaken the senses and nourish the soul."
 • Caption: "Embracing the serenity of Kerala's nature, where peace finds its home and the heart finds solace."
 • Quote: "Kerala's nature is a gentle reminder of the wonders of the world, where every corner holds a treasure waiting to be discovered."
 • Caption: "In the presence of Kerala's nature, I am reminded of the intricate interconnectedness of all living things."
 • Quote: "Grateful for the abundance of natural beauty that surrounds me in Kerala, where every moment is an opportunity to marvel at creation."
 • Caption: "Kerala's nature is a testament to the resilience and beauty that lies within the heart of Mother Earth."
 • Quote: "In Kerala's nature, I find inspiration, peace, and a renewed appreciation for the magnificence of the natural world."

Also Read -  Beach Captions And Quotes For Instagram

Short Kerala Captions for Instagram:

 • "Kerala: where dreams come alive."
 • "Lost in the beauty of God's Own Country."
 • "Soulful moments in Kerala's embrace."
 • "Finding bliss in Kerala's tranquility."
 • "Kerala vibes, forever in my heart."
 • "Captivated by Kerala's enchanting allure."
 • "Discovering paradise in Kerala's landscapes."
 • "Grateful for the magic of Kerala's charm."
 • "Kerala calling, and I must go."
 • "In love with every corner of Kerala."

Also Read -  Adventure Trip Captions And Quotes For Instagram

Short Solo Trip Captions for Instagram:

 • "Embracing the freedom of solo exploration."
 • "Finding my true self on this solo journey."
 • "Savoring the solitude of my solo adventure."
 • "Unleashing my inner wanderer on this solo trip."
 • "Liberating my spirit through solo travel."
 • "Solo adventures, where the world becomes my companion."
 • "Discovering the power of independence on this solo journey."
 • "Grateful for the lessons and memories of my solo trip."
 • "Embracing the unknown, one solo adventure at a time."
 • "In solitude, I find my strength and passion for life."

Also Read -  Weekend Trip Quotes And Captions For Instagram

Kerala Trip Captions for Instagram:

 • "Kerala, where every moment is a postcard-worthy memory."
 • "Lost in the beauty of Kerala, creating memories to last a lifetime."
 • "Adventures in God's Own Country, where dreams become reality."
 • "Kerala vibes, filling my heart with joy and gratitude."
 • "Exploring the wonders of Kerala, one breathtaking view at a time."
 • "Grateful for the serenity and beauty found in Kerala's embrace."
 • "Kerala, a journey that touches the soul and inspires the spirit."
 • "Captivated by Kerala's charm, where every day is a new adventure."
 • "In love with the magic of Kerala, where dreams unfold and memories are made."
 • "Kerala, a place where happiness finds its true meaning."

Also Read -  Sightseeing Quotes And Captions For Instagram

Kerala Houseboat Quotes:

 • "Cruising through the backwaters on a Kerala houseboat, where time stands still and tranquility reigns."
 • "In the gentle embrace of a Kerala houseboat, surrender to the rhythm of the water and let your worries float away."
 • "Lost in the serenity of Kerala's backwaters, where the journey itself becomes the destination on a houseboat."
 • "Kerala's houseboats are floating havens of peace, offering a unique perspective of the state's natural wonders."
 • "Embracing the slow-paced luxury of a Kerala houseboat, where every moment is an invitation to relax and recharge."
 • "Kerala's houseboats are floating dreams, drifting through the backwaters and creating memories that last a lifetime."
 • "Grateful for the magical experience of a Kerala houseboat, where nature's beauty unfolds at a leisurely pace."
 • "Cocooned in the comfort of a Kerala houseboat, immerse in the tranquility of the backwaters and connect with nature."
 • "Kerala's houseboats are floating retreats, where the cares of the world are left behind, and the soul finds solace."
 • "In the embrace of a Kerala houseboat, discover the true meaning of relaxation and the art of slow travel."

Also Read -  Best Lake Captions And Quotes For Instagram

Kerala Trip Quotes and Captions for Instagram:

 • Caption: "Lost in the enchanting beauty of Kerala, where every moment is a story waiting to be told. #KeralaMagic"
 • Quote: "Kerala's charm is like a spell that captivates the heart and leaves an everlasting imprint on the soul. #GodsOwnCountry"
 • Caption: "Embracing the serenity of Kerala's landscapes, where nature's harmony soothes the soul. #KeralaVibes"
 • Quote: "In the tranquility of Kerala, find solace in the gentle whispers of nature and the rhythm of life. #NatureBliss"
 • Caption: "Unveiling the treasures of God's Own Country, where every step is an adventure of discovery. #KeralaExploration"
 • Quote: "Kerala's secrets are revealed to those who wander with open hearts and curious minds. #HiddenGems"
 • Caption: "Grateful for the moments of bliss in Kerala, where every day feels like a dream come true. #KeralaParadise"
 • Quote: "Kerala is not just a place; it's a state of mind, where happiness finds its home and dreams take flight. #BlissfulKerala"
 • Caption: "Capturing the essence of Kerala's culture and traditions, where history becomes alive in every corner. #KeralaHeritage"
 • Quote: "Kerala's heritage is a tapestry of stories, traditions, and celebrations that weave together the fabric of its identity. #CulturalRichness"
 • Caption: "In the embrace of Kerala's hospitality, where warmth and kindness create lifelong memories. #KeralaHospitality"
 • Quote: "Kerala welcomes you with open arms, offering not just its beauty but also the love and warmth of its people. #HeartfeltKerala"

Also Read -  Waterfall Trip Quotes And Captions For Instagram

In the end, no collection of Kerala trip quotes and captions can truly encapsulate the richness of the experience, the vibrancy of its culture, or the depth of its beauty. Every moment spent in this idyllic paradise, with its coconut-fringed beaches, emerald backwaters, vibrant wildlife, and aromatic spices, writes a unique story that's truly yours. So whether you're capturing the ethereal beauty of a sunrise over the backwaters, the electrifying pulse of a Kathakali performance, or the serene tranquility of a hill station, these Instagram captions and quotes only serve as a starting point. After all, Kerala isn't just a destination, it's a feeling, a memory imprinted on your heart, and a story waiting to be told. Go on, let your Kerala story unfold on Instagram, capturing the symphony of experiences that is truly 'God's Own Country'.

Book Kerala Tour Packages

--- Published By  Adotrip

Flight Booking

Related blogs.

Things To Do In Kochi

15 Things To Do In Kochi | Activities List With Location

Things To Do In Wayanad

15 Best Things To Do In Wayanad | Activities List With Locat...

Things To Do In Varkala

15 Best Things To Do In Varkala | Activities List With Locat...

Things to do in Kerala

15 Famous Things To Do In Kerala | Activities List With Loca...

Things To Do In Thekkady

Top 10 Things To Do In Thekkady | Activities List With Locat...

Latest blogs.

famous food of japan.

10 Famous Food of Japan You Must Taste

Mumbai in Monsoon.

Top 9 Places to Visit in Mumbai in Monsoon

places to visit in goa during monsoon.

Top 12 Places to Visit in Goa During Monsoon

Happy Father's Day.

Happy Father's Day 2024: Quotes, Wishes, Massages And Captio...

World Environment Day 2024.

World Environment Day 2024: Slogan, Wishes And Instagram Ca...

adotrip

Popular Packages

6149712795

Exotic Kerala

Starting Price from 24420.00

6217117583

Weekend Getaway - Munnar

Starting Price from 5500.00

664b313047

Charismatic Kerala

Starting Price from 16000.00

5fdb451977

Romantic Goa

Starting price from 12500.00 view details, popular flights.

Coimbatore to Goa Flights

Nagpur to Goa Flights

Goa to Chandigarh Flights

Raipur to Mumbai Flights

Pune to Mumbai Flights

Lucknow to Indore Flights

Vadodara to Indore Flights

Jammu to Patna Flights

Mumbai to Coimbatore Flights

Mumbai to Ahmedabad Flights

Apply for visa online

Sri lanka flag

Subscribe Our Newsletter To Get Exclusive Discounts & Offers In Your Inbox

Download Adotrip App Or Simply Subscribe To Get Exclusive Offers On Flights, Hotels, Buses And More

Adotrip Awrad

© Designed by Adomantra.

search

Change Password

travel quotes short malayalam

May I Help you

153 Best Travel Quotes To Inspire You To See The World

We’ve been putting together some of our favorite inspirational travel quotes as we continue to travel the world and experience new places and things abroad.

What follows is a complete collection of 153 of the best travel quotes, complete with adventure travel quotes from famous figures like Anthony Bourdain, John Muir, and Mark Twain.

Warning: some of these quotes may give you the travel itch! In any case, I hope you’ll find some of these short travel quotes inspirational for your own journey!

Table of Contents show 153 Best Travel Quotes • Famous Travel Quotes • Mark Twain Travel Quotes • Funny Travel Quotes • Short Travel Quotes • Misc Travel Quotes • Inspirational Travel Quotes • Travel With Friends Quotes • Adventure Travel Quotes • Solo Travel Quotes • Anthony Bourdain Travel Quotes More Travel Content & Tips  

153 Best Travel Quotes

• famous travel quotes.

The world is a book, and those who do not travel read only a page. — Unknown
Take only memories, leave only footprints. — Unknown
Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. — Gustave Flaubert
Not all those who wander are lost. — J.R.R. Tolkien

travel quotes short malayalam

Every man dies, but not every man really lives. — William Wallace
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. — Oscar Wilde
Life is a journey. Make the most of it. — Unknown
I’ve traveled every road in this here land… I’ve been everywhere, man, I’ve been everywhere. — Johnny Cash

travel quotes short malayalam

Paris is always a good idea. — Audrey Hepburn
Travel is the only thing you buy that makes you richer. — Unknown
Collect moments, not things. — Unknown
Today is your day, your mountain is waiting. So get on your way. — Dr Seuss

travel quotes short malayalam

Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the things you did do. So throw off the bowlines. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. — Unknown
I’m shaking the dust of this crummy little town off my feet and I’m gonna see the world. — George Bailey in It’s A Wonderful Life
It’s a dangerous business, Frodo, going out your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there’s no knowing where you might be swept off to. — J.R.R. Tolkien
Nature is not a place to visit. It is home. — Gary Snyder

travel quotes short malayalam

Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not. — Ralph Waldo Emerson
The journey of a thousand miles begins with a single step. — Lao Tzu
In every walk with nature one receives far more than he seeks. — John Muir
The mountains are calling and I must go. — John Muir
Climb the mountains and get their good tidings. Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you, and the storms their energy, while cares will drop off like autumn leaves. — John Muir

travel quotes short malayalam

To move, to breathe, to fly, to float, to gain all while you give, to roam the roads of lands remote: To travel is to live. — Hans Christian Andersen
Oh the places you’ll go. — Dr. Seuss
I shall be telling this with a sigh, Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I — I took the one less traveled by, And that has made all the difference. — Robert Frost
When one is alone at night in the depths of the woods, the stillness is at once awful and sublime. — John Muir
Nature gives to every time and season some beauties of its own. — Charles Dickens

travel quotes short malayalam

• Mark Twain Travel Quotes

Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness, and many of our people need it sorely on these accounts. Broad, wholesome, charitable views of men and things cannot be acquired by vegetating in one little corner of the Earth all one’s lifetime.
To do something, say something, see something, before anybody else — these are the things that confer a pleasure compared with which other pleasures are tame and commonplace, other ecstasies cheap and trivial. Lifetimes of ecstasy crowded into a single moment.

travel quotes short malayalam

It is the loveliest fleet of islands [ Hawaii ] that lies anchored in any ocean.
No alien land in all the world has any deep strong charm for me but that one [ Hawaii ], no other land could so longingly and so beseechingly haunt me, sleeping and waking, through half a lifetime, as that one has done. Other things leave me, but it abides; other things change, but it remains the same.   For me the balmy airs are always blowing, its summer seas flashing in the sun; the pulsing of its surfbeat is in my ear; I can see its garlanded crags, its leaping cascades, its plumy palms drowsing by the shore, its remote summits floating like islands above the cloud wrack; I can feel the spirit of its wildland solitudes, I can hear the splash of its brooks; in my nostrils still lives the breath of flowers that perished twenty years ago.

travel quotes short malayalam

• Funny Travel Quotes

Airplanes may kill you, but they ain’t likely to hurt you. — Leroy Satchel Paige
Two great talkers will not travel far together. — George Borrow
I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them. — Mark Twain

travel quotes short malayalam

I travel a lot; I hate having my life disrupted by routine. — Caskie Stinnett
Did you ever notice that the first piece of luggage on the carousel never belongs to anyone? — Erma Bombeck
Toto, I have a feeling we’re not in Kansas anymore. — Dorothy in The Wizard of Oz

Travel Quotes

• Short Travel Quotes

Once a year, go someplace you’ve never been before. — Unknown
Better to see something once than hear about it a thousand times. — Asian Proverb
Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. — Ibn Battutah
We travel not to escape life, but for life not to escape us. — Unknown

travel quotes short malayalam

One travels to run away from routine, that dreadful routine that kills all imagination and all our capacity for enthusiasm. — Ella Maillart
Half the fun of travel is the esthetic of lostness. — Ray Bradbury
The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. — Marcel Proust
There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign. — Robert Louis Stevenson

travel quotes short malayalam

Life begins at the end of your comfort zone. — Neale Donald Walsh
I haven’t been everywhere, but it’s on my list. — Unknown
And I think to myself, what a wonderful world. — Louis Armstrong
They say travel broadens the mind, but you must have the mind. — G.K. Chesterton
Wherever you go becomes a part of you somehow. — Anita Desai

travel quotes short malayalam

Life is short and the world is wide. — Unknown
The whole object of travel is not to set foot on foreign land; it is at last to set foot on one’s own country as a foreign land. — G.K. Chesterton
A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. — Lao Tzu
If you truly love nature, you will find beauty everywhere. — Vincent van Gogh
The clearest way into the Universe is through a forest wilderness. — John Muir

travel quotes short malayalam

A wise traveler never despises his own country. — Carlos Osvaldo Goldoni
You know more of a road by having traveled it than by all the conjectures and descriptions in the world. — William Hazlitt
I love to travel, but hate to arrive. — Albert Einstein
And into the forest I go, to lose my mind and find my soul. — John Muir

travel quotes short malayalam

A great way to learn about your country is to leave it. — Henry Rollins
Live your life by a compass, not a clock. — Stephen Covey
Some experiences simply do not translate, you have to go to know. — Kobi Yamada

travel quotes short malayalam

I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world. — Mary Anne Radmacher
At its best, travel should challenge our preconceptions and most cherished views, cause us to rethink our assumptions, shake us a bit, make us broader minded and more understanding. — Arthur Frommer
Travel is never a matter of money, but of courage. — Paulo Coelho

travel quotes short malayalam

Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost. — Erol Ozan
Travel far enough, you meet yourself. — David Mitchell
The journey itself is my home. — Matsuo Basho

travel quotes short malayalam

Live, travel, adventure, bless and don’t be sorry. — Jack Kerouac
The saddest journey in the world is the one that follows a precise itinerary. — Guillermo del Toro
A good traveler leaves no tracks. — Lao Tzu

travel quotes short malayalam

It’s in those quiet little towns, at the edge of the world, that you will find the salt of the Earth people who make you feel right at home. — Aaron Lauritsen
It is better to travel well than to arrive. — Unknown
The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life. — Agnes Repplier

travel quotes short malayalam

• Misc Travel Quotes

Autumn is a second spring when every leaf is a flower. — Albert Camus
To the lover of wilderness, Alaska is one of the most wonderful countries in the world. — John Muir
When we contemplate the whole globe as one great dewdrop, striped and dotted with continents and islands, flying through space with other stars all singing and shining together as one, the whole universe appears as an infinite storm of beauty. — John Muir
I’m in love with Montana. For other states I have admiration, respect, recognition, even some affection. But with Montana, it is love. — John Steinbeck
Yosemite Park is a place of rest, a refuge from the roar and dust and weary, nervous, wasting work of the lowlands, in which one gains the advantages of both solitude and society. — John Muir
The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever. — Jacques Cousteau

Chinaman's Hat Island (Mokolii Island) Chinamans Hat Kayak Hike Oahu Hawaii Drone

The Mediterranean has the color of mackerel, changeable I mean. You don’t always know if it is green or violet, you can’t even say it’s blue, because the next moment the changing reflection has taken on a tint of rose or gray. — Vincent van Gogh
I go to nature to be soothed and healed, and to have my senses put in order. — John Burroughs
No pain here, no dull empty hours, no fear of the past, no fear of the future. These blessed mountains are so compactly filled with God’s beauty, no petty personal hope or experience has room to be. — John Muir
On earth there is no heaven, but there are pieces of it. — Jules Renard
Look deep into nature, and then you will understand everything better. — Albert Einstein
Lighthouses are not just stone, brick, metal, and glass. There’s a human story at every lighthouse. — Elinor DeWire
To almost every man and woman there is something about a lighted beacon which suggests hope and trust and appeals to the better instincts of all mankind. — Edward Rowe Snowe

Maine Lighthouses

• Inspirational Travel Quotes

Life is either a daring adventure or nothing at all. — Helen Keller
Never let your memories be greater than your dreams. — Douglas Ivester
All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible. — Lawrence of Arabia
Do not dare not to dare. — C.S. Lewis
Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear. — George Adair

travel quotes short malayalam

Wherever you go, go with all your heart. — Unknown
It seems to be a law of nature, inflexible and inexorable, that those who will not risk cannot win. — John Paul Jones
This is what holidays, travels, vacations are about. It is not really rest or even leisure we chase. We strain to renew our capacity for wonder to shock ourselves into astonishment once again. — Shana Alexander
I beg young people to travel. If you don’t have a passport, get one. Take a summer, get a backpack and go to Delhi, go to Saigon, go to Bangkok, go to Kenya. Have your mind blown. Eat interesting food. Dig some interesting people. Have an adventure. Be careful. Come back and you’re going to see your country differently, you’re going to see your president differently, no matter who it is. — Henry Rollins
Because in the end, you won’t remember the time you spent working in an office or mowing your lawn. Climb that damn mountain. — Jack Kerouac
For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move; to feel the needs and hitches of our life more nearly; to come down off this feather-bed of civilization, and find the globe granite underfoot and strewn with cutting flints. — Robert Louis Stevenson

travel quotes short malayalam

Stuff your eyes with wonder, live as if you’d drop dead in ten seconds. See the world. It’s more fantastic than any dream made or paid for in factories. — Ray Bradbury
We leave something of ourselves behind when we leave a place. We stay there, even though we go away. And there are things in us that we can find again only by going back there. — Pascal Mercier
Once in a while it really hits people that they don’t have to experience the world in the way they have been told to. — Alan Keightley
Every dreamer knows that it is entirely possible to be homesick for a place you’ve never been to, perhaps more homesick than for familiar ground. — Judith Thurman

travel quotes short malayalam

Once you have traveled, the voyage never ends, but is played out over and over again in the quietest chambers. The mind can never break off from the journey. — Pat Conroy
No man is brave that has never walked a hundred miles. If you want to know the truth of who you are, walk until not a person knows your name. Travel is the great leveler, the great teacher, bitter as medicine, crueler than mirror-glass. A long stretch of road will teach you more about yourself than a hundred years of quiet. — Patrick Rothfuss
It is always sad to leave a place to which one knows one will never return. Such are the melancolies du voyage: perhaps they are one of the most rewarding things about traveling. — Gustave Flaubert

travel quotes short malayalam

The wish to travel seems to me characteristically human: the desire to move, to satisfy your curiosity or ease your fears, to change the circumstances of your life, to be a stranger, to make a friend, to experience an exotic landscape, to risk the unknown. — Paul Theroux
Although I deeply love oceans, deserts and other wild landscapes, it is only mountains that beckon me with that sort of painful magnetic pull to walk deeper and deeper into their beauty. They keep me continuously wanting to know more, feel more, see more. — Victoria Erickson

travel quotes short malayalam

• Travel With Friends Quotes

A journey is best measured in friends, rather than miles. — Tim Cahill
You will never be completely at home again, because part of your heart always will be elsewhere. That is the price you pay for the richness of loving and knowing people in more than one place. — Miriam Adeney
We are all travelers in the wilderness of this world, and the best we can find in our travels is an honest friend. — Robert Louis Stevenson

travel quotes short malayalam

• Adventure Travel Quotes

Adventure is worthwhile in itself. — Amelia Earhart
If you think adventure is dangerous, try routine; it is lethal. — Paulo Coelho
Most of us abandoned the idea of a life full of adventure and travel sometime between puberty and our first job. Our dreams died under the dark weight of responsibility. Occasionally the old urge surfaces, and we label it with names that suggest psychological aberrations: the big chill, a midlife crisis. — Tim Cahill
Only by going alone in silence, without baggage, can one truly get into the heart of the wilderness. All other travel is mere dust and hotels and baggage and chatter. — John Muir
Wilderness is not a luxury but a necessity of the human spirit, and as vital to our lives as water and good bread. — Edward Abbey

travel quotes short malayalam

Once a journey is designed, equipped, and put in process, a new factor enters and takes over. A trip, a safari, an exploration, is an entity, different from all other journeys. It has personality, temperament, individuality, uniqueness. A journey is a person in itself; no two are alike. And all plans, safeguards, policing, and coercion are fruitless.   We find after years of struggle that we do not take a trip; a trip takes us. Tour masters, schedules, reservations, brass-bound and inevitable, dash themselves to wreckage on the personality of the trip. Only when this is recognized can the blown-in-the glass bum relax and go along with it. Only then do the frustrations fall away. In this a journey is like marriage. The certain way to be wrong is to think you control it. — John Steinbeck
What is that feeling when you’re driving away from people and they recede on the plain till you see their specks dispersing? – it’s the too-huge world vaulting us, and it’s good-bye. But we lean forward to the next crazy venture beneath the skies. — Jack Kerouac
A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for. — J.A. Shedd
Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and make a trail. — Ralph Waldo Emerson

travel quotes short malayalam

It’s a terrible thing, I think, in life to wait until you’re ready. I have this feeling now that actually no one is ever ready to do anything. There is almost no such thing as ready. There is only now. And you may as well do it now. Generally speaking, now is as good a time as any. — Hugh Laurie
Adventure is a path. Real adventure – self-determined, self-motivated, often risky – forces you to have firsthand encounters with the world. The world the way it is, not the way you imagine it. Your body will collide with the Earth and you will bear witness. In this way you will be compelled to grapple with the limitless kindness and bottomless cruelty of humankind – and perhaps realize that you yourself are capable of both. This will change you. Nothing will ever again be black-and-white. — Mark Jenkins

travel quotes short malayalam

The very basic core of a man’s living spirit is his passion for adventure. The joy of life comes from our encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun. — Christopher McCandless
Adventure is allowing the unexpected to happen to you. Exploration is experiencing what you have not experienced before. How can there be any adventure, any exploration, if you let somebody else – above all, a travel bureau – arrange everything before-hand? — Richard Aldington
Be careful because Cambodia is the most dangerous place you will ever visit. You will fall in love with it, and eventually it will break your heart. — Joel Brinkley

travel quotes short malayalam

• Solo Travel Quotes

To awaken quite alone in a strange town is one of the most pleasant sensations in the world. — Freya Stark
Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail. — Unknown
I can’t think of anything that excites a greater sense of childlike wonder than to be in a country where you are ignorant of almost everything. Suddenly you are five years old again. You can’t read anything, you have only the most rudimentary sense of how things work, you can’t reliably cross a street without endangering your life. Your whole existence becomes a series of interesting guesses. — Bill Bryson
The true fruit of travel is perhaps the feeling of being nearly everywhere at home. — Freya Stark

travel quotes short malayalam

When you’ve managed to stumble directly into the heart of the unknown – either through the misdirection of others, or better yet, through your own creative ineptitude – there is no one there to hold your hand or tell you what to do. In those bad lost moments, in the times when we are advised not to panic, we own the unknown, and the world belongs to us. The child within has full reign. Few of us are ever so free. — Tim Cahill
No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old, familiar pillow. — Lin Yutang
He travels the fastest who travels alone. — Rudyard Kipling

travel quotes short malayalam

Travel can be one of the most rewarding forms of introspection. — Lawrence Durrell
When the traveler goes alone he gets acquainted with himself. — Liberty Hyde Bailey
The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready. — Henry David Thoreau

travel quotes short malayalam

I think one travels more usefully when they travel alone, because they reflect more. — Thomas Jefferson
Loving life is easy when you are abroad. Where no one knows you and you hold your life in your hands all alone, you are more master of yourself than at any other time. — Hannah Arendt
Personally I like going places where I don’t speak the language, don’t know anybody, don’t know my way around and don’t have any delusions that I’m in control. Disoriented, even frightened, I feel alive, awake in ways I never am at home. — Michael Mewshaw

travel quotes short malayalam

I can speak to my soul only when the two of us are off exploring deserts or cities or mountains or roads. — Paulo Coelho
Afoot and light-hearted I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me leading me wherever I choose. — Walt Whitman

   

• Anthony Bourdain Travel Quotes

If you’re twenty-two, physically fit, hungry to learn and be better, I urge you to travel – as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them – wherever you go.
Travel changes you. As you move through this life and this world you change things slightly, you leave marks behind, however small. And in return, life — and travel — leaves marks on you. Most of the time, those marks — on your body or on your heart — are beautiful. Often, though, they hurt.
It’s an irritating reality that many places and events defy description. Angkor Wat and Machu Picchu , for instance, seem to demand silence, like a love affair you can never talk about.   For a while after, you fumble for words, trying vainly to assemble a private narrative, an explanation, a comfortable way to frame where you’ve been and what’s happened. In the end, you’re just happy you were there — with your eyes open — and lived to see it.

travel quotes short malayalam

Travel is about the gorgeous feeling of teetering in the unknown.
I’m a big believer in winging it. I’m a big believer that you’re never going to find the perfect city travel experience or the perfect meal without a constant willingness to experience a bad one. Letting the happy accident happen is what a lot of vacation itineraries miss, I think, and I’m always trying to push people to allow those things to happen rather than stick to some rigid itinerary.
Do we really want to travel in hermetically sealed popemobiles through the rural provinces of France, Mexico and the Far East, eating only in Hard Rock Cafes and McDonalds? … I know what I want. I want it all. I want to try everything once.

travel quotes short malayalam

It seems that the more places I see and experience, the bigger I realize the world to be. The more I become aware of, the more I realize how relatively little I know of it, how many places I have still to go, how much more there is to learn.   Maybe that’s enlightenment enough – to know that there is no final resting place of the mind, no moment of smug clarity. Perhaps wisdom, at least for me, means realizing how small I am, and unwise, and how far I have yet to go.
I think food, culture, people and landscape are all absolutely inseparable.
Food is everything we are. It’s an extension of nationalist feeling, ethnic feeling, your personal history, your province, your region, your tribe, your grandma. It’s inseparable from those from the get-go.
Southeast Asia has a real grip on me. From the very first time I went there, it was a fulfillment of my childhood fantasies of the way travel should be.

travel quotes short malayalam

I wanted adventures. I wanted to go up the Nung river to the heart of darkness in Cambodia . I wanted to ride out into a desert on camelback, sand and dunes in every direction, eat whole roasted lamb with my fingers. I wanted to kick snow off my boots in a Mafiya nightclub in Russia. I wanted to play with automatic weapons in Phnom Penh, recapture the past in a small oyster village in France, step into a seedy neon-lit pulqueria in rural Mexico. I wanted to run roadblocks in the middle of the night, blowing past angry militia with a handful of hurled Marlboro packs, experience fear, excitement, wonder.   I wanted kicks – the kind of melodramatic thrills and chills I’d yearned for since childhood, the kind of adventure I’d found as a little boy in the pages of my Tintin comic books. I wanted to see the world – and I wanted the world to be just like the movies.
At this point I think my body is like an old car. Another dent ain’t gonna make a whole lot of difference. At best it’s a reminder that you’re still alive and lucky as hell. Another tattoo, another thing you did, another place you’ve been.

travel quotes short malayalam

Without experimentation, a willingness to ask questions and try new things, we shall surely become static, repetitive, and moribund.
If I’m an advocate for anything, it’s to move. As far as you can, as much as you can. Across the ocean, or simply across the river. The extent to which you can walk in someone else’s shoes or at least eat their food, it’s a plus for everybody. Open your mind, get up off the couch, move.
Travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that’s okay. The journey changes you; it should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind.

travel quotes short malayalam

More Travel Content & Tips

That’s a roundup of our favorite adventure travel quotes! I hope you’ve found these travel quotes inspirational for your own journeys.

Don’t forget to check out my latest travel blog posts and our complete destination guides by country!

You may also like

How to visit tanjung puting national park in indonesia, coron vs el nido: which is better all differences explained, banggai islands travel guide & itinerary for sulawesi, paisu pok lake in banggai: bluest lake in indonesia, samet nangshe viewpoint: best sunrise spot in thailand, 7 days in bhutan travel itinerary: best things to do & see, leave a comment cancel reply.

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Travel map, best travel insurance for europe

60 Short Travel Quotes to Inspire Your Next Trip

Home | Travel | 60 Short Travel Quotes to Inspire Your Next Trip

When traveling abroad, get a policy from one of the  best travel insurance companies . Y ou can get a  5% discount   on Heymondo , the only insurance that pays medical bills upfront for you, HERE!

Short quotes about travel are the easiest way to get travel inspiration since they pack a lot of meaning into very few words. Sometimes, all you need is a short and sweet simple travel quote to start thinking about your next adventure.

This collection of short travel sayings has something for just about every travel lover. You’ll find some of the best short travel phrases , of course, but I’ve also included some short travel quotes with friends , short travel quotes for couples , short adventure quotes , and more. Get ready to be inspired by these incredible short travel quotes !

 • Best short travel quotes
 • Short adventure quotes
 • Short solo travel quotes
 • Short travel quotes for couples
 • Short travel quotes with friends
 • Short family travel quotes

As you’re reading through this list of short vacation quotes , don’t forget to save your favorites and share them with your friends and family to pass the inspiration along. If you’re interested in checking out some longer travel sayings, our collection of the top 100 quotes about travel has exactly what you’re looking for .

Best Short Travel Quotes

The best short quotes on travel exemplify the idea of quality over quantity: you’ll get tons of inspiration from just a few words!

1. “Travel is never a matter of money, but of courage.” – Paulo Coelho

Travel is never a matter of money, but of courage

As this short holiday quote points out, you don’t have to be rich to travel. You can have a fantastic trip on a budget as long as you’re brave enough to get out there!

2. “We wander for distraction, but we travel for fulfillment.” – Hilaire Belloc

We wander for distraction, but we travel for fulfillment

This short travel saying is a fantastic reminder of how impactful exploring can be on our lives.

3. “Remember that happiness is a way of travel – not a destination.” – Roy Goodman

Remember that happiness is a way of travel – not a destination

This simple travel quote shows that attitude is everything. The way we approach life, especially when it comes to travel, can make the difference between having a decent trip and having the trip of a lifetime.

4. “Live life with no excuses, travel with no regret.” – Oscar Wilde

Live life with no excuses, travel with no regret

These wise words from the famous Irish writer are the perfect inspiration for an adventure. Ready to start planning your next getaway?

5. “Travel is the only thing you buy that makes you richer.” – Anonymous

Travel is the only thing you buy that makes you richer

As this quick trip quote wisely points out, travel enriches our lives in many ways: culturally, gastronomically, emotionally, and more.

6. “We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls.” – Anais Nin

We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls

This adventure short quote reminds us that we travel for many different reasons. Whether you travel because you’re curious about the world or because you want to find yourself, any and all travel reasons are valid!

7. “Once the travel bug bites, there is no known antidote.” – Michael Palin

Once the travel bug bites, there is no known antidote

Anyone who loves travel will relate to this wanderlust short travel quote . I know we do!

8. “To travel is to live.” – Hans Christian Andersen

To travel is to live

This short quote on travel is simple but effective: travel really is a key part of truly living life to its fullest.

9. “The world is a book, and those who do not travel read only one page.” – Saint Augustine

The world is a book, and those who do not travel read only one page

This famous short travel saying is well-known for a reason. The metaphor of the world being a book works so well for expressing the idea that travel expands our minds.

10. “Don’t listen to what they say. Go see.” – Chinese Proverb

Don’t listen to what they say. Go see

This short travel caption provides the ultimate travel inspiration. It’s great to hear other people’s travel stories, but if you’re curious about what’s out there, why not go see it for yourself ?

Short Adventure Quotes

These incredible adventure quotes will inspire you to see the world and keep exploring!

11. “Then one day, when you least expect it, the great adventure finds you.” – Ewan McGregor

Then one day, when you least expect it, the great adventure finds you

This short travel saying reminds us that we don’t always need to go looking for adventure to find it.

12. “Adventure is not outside man; it is within.” – George Eliot

Adventure is not outside man; it is within

As this short travel quote argues, we all have the spirit of adventure within us. We just have to embrace it!

13. “Attitude is the difference between an ordeal and an adventure.” – Bob Bitchin

Attitude is the difference between an ordeal and an adventure

This short vacation quote makes it clear that a positive attitude can turn a mishap into a grand adventure. Try it the next time you’re traveling!

14. “Adventure is out there!” – Up

Adventure is out there!

This short and simple travel quote from the beloved Pixar movie is the perfect inspiration for your next big getaway. Go find that adventure!

15. “If we were meant to stay in one place, we’d have roots instead of feet.” – Rachel Wolchin

If we were meant to stay in one place, we’d have roots instead of feet

This short adventure saying will resonate if you feel like exploring is in your DNA.

16. “The very basic core of a man’s living spirit is his passion for adventure.” – Christopher McCandless

The very basic core of a man’s living spirit is his passion for adventure

This short trip quote encourages us to see adventure as an important part of being alive. Maybe, deep down, we’re all explorers.

17. “Oh, the places you’ll go.” – Dr. Seuss

Oh, the places you’ll go

As this famous short quote about travel reminds us, it’s so exciting that there are tons of amazing places in the world to see. Why not get started on seeing them all?

18. “If happiness is the goal – and it should be – then adventures should be a top priority.” – Richard Branson

If happiness is the goal – and it should be – then adventures should be a top priority

This simple travel quote has one basic message: adventures equal happiness. If you have an incurable case of wanderlust, this saying will probably resonate with you.

19. “You must go on adventures to find out where you truly belong.” – Sue Fitzmaurice

You must go on adventures to find out where you truly belong

Travel can be crucial for helping us understand more about ourselves. Let your adventures be your guide!

20. “Jobs fill your pockets, but adventures fill your soul.” – Jaime Lyn

Jobs fill your pockets, but adventures fill your soul

As this life is short travel quote shows, adventures fulfill us in ways that money simply cannot.

Short Solo Travel Quotes

If you’re planning a solo adventure and need some motivation, these short travel alone quotes are just what you need!

21. “I wondered why it was that places are so much lovelier when one is alone.” – Daphne du Maurier

I wondered why it was that places are so much lovelier when one is alone

If you’re a frequent solo traveler, you’ll probably relate to the idea that places seem more beautiful when you’re by yourself. After all, solo travel gives you the chance to fully appreciate the sights around you.

22. “To travel is worth any cost or sacrifice.” – Elizabeth Gilbert

To travel is worth any cost or sacrifice

I love this short vacation quote because I really relate to it. To me, travel is absolutely priceless and always worth it.

23. “I haven’t been everywhere, but it’s on my list.” – Susan Sontag

I haven’t been everywhere, but it’s on my list

As this travel short caption points out, sometimes travel has to get put on the back burner, but that doesn’t mean we have to stop dreaming about or planning where we’ll go next!

24. “I travel a lot; I hate having my life disrupted by routine.” – Caskie Stinnett

I travel a lot; I hate having my life disrupted by routine

Anyone who likes to stay in motion and keep exploring will relate to this short quote about adventure . Routines definitely aren’t for everyone!

25. “Not I, nor anyone else, can travel that road for you. You must travel it for yourself.” – Walt Whitman

Not I, nor anyone else, can travel that road for you. You must travel it for yourself

This short quote on travel is all about discovering the beauty of the world for ourselves.

26. “I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world.” – Mary Anne Radmacher

I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world

As this short travel phrase shows, travel can and should change us forever. Enjoy the unforgettable memories you make along your journey!

27. “To awaken quite alone in a strange town is one of the most pleasant sensations in the world.” – Freya Stark

To awaken quite alone in a strange town is one of the most pleasant sensations in the world

This short solo travel quote points out the pleasures of traveling alone, including having a whole bed to yourself!

28. “The more I travelled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends.” – Shirley MacLaine

The more I travelled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends

The best thing about traveling solo is that you can easily make friends along the way. Take the opportunity to spend time with new people so you can turn strangers into friends!

29. “I think one travels more usefully when they travel alone, because they reflect more.” – Thomas Jefferson

I think one travels more usefully when they travel alone, because they reflect more

This short trip quote reminds us that one huge advantage of traveling alone is the chance to be introspective and think deeply about your trip. It might even be helpful to keep a journal or jot down some notes to keep track of your thoughts.

30. “Travel only with thy equals or thy betters; if there are none, travel alone.” – Anonymous

Travel only with thy equals or thy betters; if there are none, travel alone

This quick trip caption is a great reminder that not everyone travels well together. The best travel buddy will always be yourself!

Short Travel Quotes for Couples

These short travel quotes for couples will help set the mood for a romantic getaway. After all, love and travel make the perfect pair!

31. “Travelling in the company of those we love is home in motion.” – Leigh Hunt

Travelling in the company of those we love is home in motion

This romantic short travel quote makes a great point that traveling with loved ones can turn any place into somewhere that feels like home.

32. “As soon as I saw you, I knew an adventure was about to happen.” – A. A. Milne

As soon as I saw you, I knew an adventure was about to happen

If you’ve ever looked at someone and known you were in for a lifetime of adventures together, then this short travel saying is for you. It doesn’t get any better than having a partner who’s also a fantastic travel buddy – take it from us!

33. “A couple who travels together, grow together.” – Ahmad Fuadi

A couple who travels together, grow together

Travel is not only an incredible way to achieve personal growth, but also a fantastic way to grow as a couple. Spending day after day together in an unfamiliar place can really bring you closer together.

34. “I would not wish any companion in the world but you.” – William Shakespeare

I would not wish any companion in the world but you

Trust one of the world’s most famous poets to have written a beautiful short travel phrase about love. Be sure to share this romantic quote with your travel soulmate!

35. “In life, it’s not where you go. It’s who you travel with.” – Charles Schulz

In life, it’s not where you go. It’s who you travel with

As this short quote for travel reminds us, our travel companions can make all the difference in how we feel about our journey. Traveling with a loved one is sure to make your trip that much more fun!

36. “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” – An African Proverb

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

This short holiday quote shows that love and support can take us far, both in life and as travelers.

37. “Never go on trips with anyone you do not love.” – Ernest Hemingway

Never go on trips with anyone you do not love

This short holiday quote is great advice for anyone planning a vacation. Traveling involves spending a lot of time together, so it’s always best to go on a trip with someone you already know you like!

38. “I would go everywhere and anywhere with you.” – Cassandra Clare

I would go everywhere and anywhere with you

This short travel saying perfectly captures the excitement of exploring the world with the person you love.

39. “Will you give me yourself? Will you come travel with me? Shall we stick by each other as long as we live?” – Walt Whitman

Will you give me yourself? Will you come travel with me? Shall we stick by each other as long as we live?

I love this short trip quote because it’s so beautiful and poetic. These lines would make perfect wedding vows for a travel-loving couple!

40. “It’s wonderful to travel with someone you love and we never travel without one another.” – Roger Moore

It’s wonderful to travel with someone you love and we never travel without one another

This simple travel quote is a straightforward expression of the joy and beauty that come from traveling with your partner.

Short Travel Quotes with Friends

Good friends will always have your back, so it makes sense to bring them along on your biggest adventures. These short travel quotes with friends capture all the highs of traveling with your best pals.

41. “A journey is best measured in friends rather than miles.” – Tim Cahill

A journey is best measured in friends rather than miles

As this short vacation saying expresses, in addition to the friends you bring with you, you’ll often make friends along the way as you travel.

42. “A good friend listens to your adventures. A best friend makes them with you.” – Unknown

A good friend listens to your adventures. A best friend makes them with you

Share this short trip quote with a best friend you’ll be traveling with soon, and get ready to have the time of your life together!

43. “There is an unspoken bond you create with the friends you travel with.” – Kristen Sarah

There is an unspoken bond you create with the friends you travel with

As this short adventure saying points out, traveling together is a great way to strengthen a friendship and grow even closer. After all, every night will be like a sleepover!

44. “It’s the friends we meet along the way that help us appreciate the journey.” – Anonymous

It’s the friends we meet along the way that help us appreciate the journey

Sometimes, you don’t realize how far you’ve come until you look back and see all the friends you’ve made along the way.

45. “Good company on a journey makes the way seem shorter.” – Izaak Walton

Good company on a journey makes the way seem shorter

In other words, time flies when you’re having fun! This short travel phrase shows how much joy friends can add to an adventure.

46. “You can pack for every occasion, but a good friend will always be the best thing you could bring!” – Unknown

You can pack for every occasion, but a good friend will always be the best thing you could bring!

This short quote for travel reminds us that good friends will always make a trip better.

47. “Good friends follow you anywhere.” – A.A. Milne

Good friends follow you anywhere

This short travel saying offers some great advice about friendship: quality friends will always support you, no matter what.

48. “Life was meant for great adventures and close friends.” – Unknown

Life was meant for great adventures and close friends

This short unique travel quote is all about priorities. If you love going on trips with your closest friends, this saying will definitely resonate with you.

49. “Sometimes all you need is a great friend and a tank of gas.” – Thelma & Louise

Sometimes all you need is a great friend and a tank of gas

As this short road trip quote points out, it doesn’t take much to go on an adventure. Grabbing your best friend and hopping in the car is all you need.

50. “A friend may be waiting behind a stranger’s face.” – Maya Angelou

A friend may be waiting behind a stranger’s face

This short quote about travel offers a beautiful way of looking at the world: seeing everyone as a potential friend rather than as a stranger or enemy.

Short Family Travel Quotes

These short family vacation quotes are just what you need to get the whole family excited for some time away together.

51. “Don’t just tell your children about the world. Show them.” – Anonymous

Don’t just tell your children about the world. Show them

This short travel quote with family reminds us that traveling is the best way for kids to learn more about the world around them. Exploring is a valuable part of any child’s education.

52. “My ideal travel companions are my family.” – Pharrell Williams

My ideal travel companions are my family

This short, simple travel quote is a very sweet way of expressing your appreciation for traveling with family. Share this with your family so they know how much you enjoy exploring together!

53. “Travel is rich with learning opportunities, and the ultimate souvenir is a broader perspective.” – Rick Steves

Travel is rich with learning opportunities, and the ultimate souvenir is a broader perspective

This travel short caption applies not only to family, but also to any traveler looking to expand their worldview.

54. “Travel is not reward for working; it’s education for living.” – Anthony Bourdain

Travel is not reward for working; it’s education for living

This iconic quick trip quote shows how travel and learning more about the world can make us all better human beings. Traveling allows us to make the world our classroom.

55. “Travel in the younger sort is a part of education; in the elder, a part of experience.” – Francis Bacon

Travel in the younger sort is a part of education; in the elder, a part of experience

As this short journey quote expresses, children and parents can experience travel a little differently. After all, seeing a place for the very first time is very different from a repeat visit.

56. “Build traditions of family vacations and trips and outings. These memories will never be forgotten by your children.” – Ezra Taft Benson

Build traditions of family vacations and trips and outings. These memories will never be forgotten by your children

This short unique travel quote is a great reminder that your kids will cherish the wonderful memories of family vacations.

57. “Vacations are meant to be shared with the people we love the most.” – Unknown

Vacations are meant to be shared with the people we love the most

There’s no better feeling than sharing an incredible view or new experience with the people you love the most. Luckily, family vacations are the perfect time to create new memories together.

58. “There are no seven wonders of the world in the eyes of a child. There are seven million.” – Walt Streightiff

There are no seven wonders of the world in the eyes of a child. There are seven million

As this short travel caption points out, children are so curious and excited about the world around them that anything new will seem wonderful.

59. “A family vacation is a good time to bond and make memories that last a lifetime.” – Steve Harvey

A family vacation is a good time to bond and make memories that last a lifetime

This short trip quote sums up the best reasons to plan a trip as a family.

60. “Family traveling together means a little bit of crazy, a little bit of loud. A whole lot of love.” – Anonymous

Family traveling together means a little bit of crazy, a little bit of loud. A whole lot of love

I love this short vacation quote because it captures the many facets of going on an adventure as a family. The crazy and the loud moments are all part of the fun, too!

I hope these short travel quotes have sparked your wanderlust and gotten you ready to start planning your next trip! Whether you’re a solo traveler who’s just found inspiration or one half of a couple trying to find the perfect caption for a vacation photo, be sure to save and/or share your favorite short unique travel quotes .

Let me know in the comments which short travel sayings resonated with you the most. Happy travels!

Don't miss a 5% discount on your HeyMondo travel insurance  

and the only one that pays all your medical bills upfront for you!

travel quotes short malayalam

Ascen Aynat

Best no foreign transaction fee credit cards

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

travel quotes short malayalam

50 most inspiring travel quotes of all time

50 most inspiring travel quotes of all time

It’s time to take your wanderlust to new levels with our list of  the most inspiring travel quotes of all time. From iconic poets and authors to philosophers and national proverbs, we’ve compiled only the wisest, most inspiring quotes that are pretty much guaranteed to get you planning your next trip as soon as you’ve finished reading…

1. “To speak a language is to take on a world, a culture.” – Frantz Fanon

2. “Nothing develops intelligence like travel.” – Emile Zola

3. “One must travel to learn.” – Mark Twain

4. “See the world. It’s more fantastic than any dream.” – Ray Bradbury

5. “Investment in travel is an investment in yourself.” – Matthew Karsten

6. “Life is either a daring adventure or nothing.” – Helen Keller

7. “A journey is best measured in friends rather than miles.” – Tim Cahill

8. “Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.” – Ibn Battuta

9. “I love the feeling of being anonymous in a city I’ve never been before.” – Bill Bryson

10. “Never hesitate to go far away, beyond all seas, all frontiers, all countries, all beliefs.” – Amin Maalouf

11. “There is a kind of magicness about going far away and then coming back all changed.” – Kate Douglas Wiggin

12. “To travel is to evolve.” – Pierre Bernardo

13. “Once the travel bug bites there is no known antidote, and I know that I shall be happily infected until the end of my life.” – Michael Palin

14. “Oh, the places you’ll go!” – Dr Seuss

15. “A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving.” – Lao Tzu

16. “I haven’t been everywhere, but it’s on my list.” – Susan Sontag

17. “The traveler sees what he sees, the tourists sees what he has come to see.” – G.K. Chesterton

18. “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” – Henry Miller

19. “Stop worrying about the potholes in the road and celebrate the journey.” – Fitzhugh Mullan

20. “Take only memories, leave only footprints.” – Chief Seattle

21. “Once a year, go someplace you’ve never been before.” – Dalai Lama

22. “Traveling is not something you’re good at. It’s something you do.” – Gayle Forman

23. “To travel is to live.” – Hans Christian Andersen

24. “To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.” – Aldous Huxley

25. “The world is a book, and those who do not travel only read a page.” – St. Augustine

26. “If you wish to travel far and fast, travel light. Take off all your envies, jealousies, unforgiveness, selfishness and fears.” – Cesare Pavese

27. “I met a lot of people in Europe. I even encountered myself.” – James Baldwin

28. “Not all those who wander are lost.” – JRR Tolkien

29. “Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.” – Gustave Flaubert

30. “It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves – in finding themselves.” – Andre Gide

31. “We travel not to escape life, but for life not to escape us.” – Anonymous

32. “Tourists don’t know where they’ve been, travelers don’t know where they’re going.” – Paul Theroux

33. “People don’t take trips, trips take people.” – John Steinbeck

34. “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness.” – Mark Twain

35. “Travel is the only thing you buy that makes you richer.” – Anonymous

36. “If you reject the food, ignore the customs, fear the religion, and avoid the people, you’d be better staying at home.” – James Michener

37. “I am not the same having seen the moon shine on the other side of the world.” – Mary Anne Radmacher

38. “If you don’t know where you’re going, any road will get you there.” – Lewis Carroll

39. “No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old, familiar pillow.” – Lin Yutang

40. “A traveler without observation is a bird without wings.” – Moslih Eddin Saadi

41. “Only one who wanders finds new paths.” – Norwegian proverb

42. “Through we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us, or we find it not.” – Ralph Waldo Emerson

43. “The further I go, the closer to me I get.” – Andrew McCarthy

44. “Every dreamer knows that it is entirely possible to be homesick for a place you’ve never been to, perhaps more homesick than for familiar ground.” – Judith Thurman

45. “Live, travel, adventure, bless, and don’t be sorry.” Jack Kerouac

46. “It is not the destination where you end up but the mishaps and memories you create along the way.” – Penelope Riley

47. “Who lives sees much. Who travels sees more.” – Arab Proverb

48. “If you think adventure is dangerous try routine. It is lethal.” – Paulo Coelho

49. “Travel teaches tolerance” – Benjamin Disraeli

50. “Adventure is worthwhile.” – Aristotle

Learn one of 10 languages in over 50 top cities

Search This Blog

Alif ahad - This is a sufi blog. Sufism is the way of love. From love, through love, and to love.

 • Sufi Quotes in Malayalam

സൂഫികളുടെ മൊഴിമുത്തുകൾ (16-20) || Sufi Quotes in Malayalam

travel quotes short malayalam

Post a Comment

Popular posts.

Image

Sufi Quotes in Malayalam | Alif Ahad

Image

സൂഫികളുടെ മൊഴിമുത്തുകൾ (166-170) || Sufi Quotes in Malayalam || Alif Ahad | Rumi

 • Search Please fill out this field.
 • Manage Your Subscription
 • Give a Gift Subscription
 • Newsletters
 • Sweepstakes
 • Culture and Lifestyle
 • Quotes and Sayings

54 Travel Quotes That Will Inspire You To Pack Your Bags

From funny to inspirational, these quotes will fuel your wanderlust.

travel quotes short malayalam

Short Travel Quotes

 • Inspirational Travel Quotes
 • Vacation Quotes
 • Funny Travel Quotes

Whether you're an avid traveler or dreaming of your first big trip, these travel quotes reflect the spirit of travel, offering insights and motivations for your next journey from authors, poets, and philosophers.

Southern Living

 • "Wherever you go becomes a part of you somehow." — Anita Desai
 • “To travel is to live.” – Hans Christian Andersen
 • "Travel brings power and love back into your life." — Rumi Jalalud-Din
 • “The world is a book and those who do not travel read only one page.” ― St. Augustine
 • “The journey of a thousand miles begins with a single step.” ― Lao Tzu
 • "I read; I travel; I become." ― Derek Walcott
 • "Adventure is worthwhile." — Aesop
 • "To travel is to evolve." — Pierre Bernardo
 • "Not all those who wander are lost." — J.R.R. Tolkien
 • "Travel far, travel often, and travel without regrets." — Oscar Wilde
 • "An adventure is only an inconvenience rightly considered." — G.K. Chesterton
 • "To travel is worth any cost or sacrifice." — Elizabeth Gilbert
 • “Oh, the places you’ll go!” – Dr. Suess 
 • “Life is either a daring adventure or nothing at all.” – Helen Keller
 • “Live your life by a compass, not a clock.” – Erica Jong
 • “Wherever you go becomes a part of you somehow.” ― Anita Desai

Inspirational Travel Quotes 

 • "Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world." — Gustave Flaubert
 • “Travel far enough, you meet yourself.” ― David Mitchell
 • "I am one of those who never knows the direction of my journey until I have almost arrived." — Anna Louise Strong
 • "The most beautiful thing in the world is, of course, the world itself." — Wallace Stevens
 • "One’s destination is never a place but rather a new way of looking at things." — Henry Miller
 • "Surely, of all the wonders of the world, the horizon is the greatest." — Freya Stark
 • "Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us, or we find it not." — Ralph Waldo Emerson
 • "This is what holidays, travels, vacations are about. It is not really rest or even leisure we chase. “We strain to renew our capacity to wonder, to shock ourselves into astonishment once again." — Shana Alexander
 • "Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling." — Margaret Lee Runbeck
 • "We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls." —Anaïs Nin
 • “Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” – Ralph Waldo Emerson
 • “The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” – Marcel Proust
 • “With age, comes wisdom. With travel, comes understanding.” – Sandra Lake

Vacation Quotes 

 • “No man needs a vacation so much as the man who has just had one.” ― Elbert Hubbard
 • “After all, the best part of a holiday is perhaps not so much to be resting yourself, as to see all the other fellows busy working.” ― Kenneth Grahame 
 • “When all else fails, take a vacation.” ― Betty Williams
 • “In matters of healing the body or the mind, vacation is a true genius!” ― Mehmet Murat ildan
 • “Here's to a vacation of no regrets!” ― Joan Rylen
 • "I can lie around and relax at home. A vacation is a chance for doing.”― Tessa Bailey
 • “Well, I think every day’s a vacation for me. When you really, really like what you’re working on, it’s like always being on vacation.” ― Andy Warhol
 • “Reading is just a vacation you pay less for, with an agenda you have no control over.” ― J.S. Wik
 • “What I needed in the moment was a family vacation.” ― Deena Kastor

Funny Travel Quotes 

 • "Jet lag is for amateurs." — Dick Clark
 • "I have found out that there ain't no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them." — Mark Twain
 • “Don’t tell me the sky’s the limit when there are footprints on the moon.” – Paul Brandt
 • “Tourists don’t know where they’ve been, travelers don’t know where they’re going.” – Paul Theroux
 • “A journey is like marriage. The certain way to be wrong is to think you control it.” – John Steinbeck
 • “There is nothing safer than flying—it’s crashing that is dangerous.” –Theo Cowan
 • “If you think adventure is dangerous, try routine; it is lethal.” –Paulo Coelho
 • “Don’t live the same year 75 times and call it a life.” –Robin S. Sharma
 • “I haven’t been everywhere, but it’s on my list.” –Susan Sontag
 • “Boy, those French. They have a different word for everything.” –Steve Martin
 • “Adventure, yeah. I guess that’s what you call it when everybody comes back alive.” –Mercedes Lackey
 • “Don’t worry about the world ending today, it’s already tomorrow in Australia.” – Charles M. Schulz
 • “Drink heavily with the locals whenever possible.” – Anthony Bourdain
 • “The worst thing about being a tourist is having other tourists recognize you as a tourist.” – Russell Baker

Related Articles

IMAGES

 1. Travel Quotes In Malayalam

  travel quotes short malayalam

 2. 50+ Best Kerala Quotes That Make The Perfect Instagram Caption

  travel quotes short malayalam

 3. Happy Journey Quotes In Malayalam

  travel quotes short malayalam

 4. 10 Cool Vacation Quotes In Malayalam

  travel quotes short malayalam

 5. 10 Cool Vacation Quotes In Malayalam

  travel quotes short malayalam

 6. Travel Quotes Malayalam

  travel quotes short malayalam

VIDEO

 1. YES or NO പറഞ്ഞേ പറ്റൂ..എന്തു ചെയ്യും മല്ലയ്യാ

 2. ചിലരോടൊക്കെ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പകുതിപ്രശ്നങ്ങൾ തീരും

 3. നിങ്ങളെ എളുപ്പം പറ്റിക്കാൻ കഴിയുമോ

 4. പോയവർ പോയവർ തീരുന്നു

 5. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പണികിട്ടും

 6. Motivational Quotes Malayalam

COMMENTS

 1. 100+ (യാത്രകൾ) Travel Quotes in Malayalam [Pictures]

  100+ Quotes About the Qualities of a Good Person[Pictures] 100+Don t waste time on Phones Quotes; 100 +(വാലന്റൈന്‍സ് ഡേ)valentines day quotes in Malayalam; 100+(ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ) New year wishes in malayalam; 100+(പ്രണയം)Pranayam Malayalam Quotes Images

 2. 50+ Malayalam Travel Quotes and Status

  Complete Travel Guide in Malayalam language - for your trip planning. Related Post. Newest

 3. Inspiring Travel Quotes Malayalam

  Here is the list of Some of the most popular travel quotes Malayalam include: Here are 34 Inspiring Malayalam Travel Quotes. 786 Reviews) ... Life is short and the world is wide." - Simon Raven. ജീവിതം ചെറുതാണ്, ലോകം വിശാലമാണ്." - സൈമൺ റേവൻ

 4. Travel Quotes Malayalam

  Download Malayalam Travel Quotes Images Photos Yathrikan on Road | love travel quotes malayalam text | solo travel quotes malayalam | Happy Journey | Home; Home Travelogue Contact സ്വർഗ്ഗം കാണാൻ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം! | MALAYALAM TRAVEL QUOTE 2022 | FREE DOWNLOAD ...

 5. 30+ Easy Must-Know Malayalam Travel Phrases

  Essential Malayalam Travel Phrases. In this section, we'll go through all the must-know travel phrases to help you navigate the state smoothly. From greetings to transportation, you will learn the best sentences to help your journey become smoother. Let's start!

 6. 50+ Best Kerala Quotes That Make The Perfect Instagram Caption

  Short Kerala Quotes and Captions for Instagram. The most memorable Instagram captions are often rapid, fun and catchy. If you are looking for light one-liners, then these short quotes and phrases about Kerala may be perfect for you: 1. "Oh Kerala, you are pure magic." 2. "On an Ayurvedic route." 3. "Just canoeing around." 4.

 7. 100+ (മോട്ടിവേഷൻ Quotes) Motivational Quotes in Malayalam

  Motivational Quotes Malayalam: മികച്ച മലയാളം മോട്ടിവേഷൻ Quotes ആണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് ...

 8. Best 80 Motivational Quotes in Malayalam:Inspiring Wisdom for Success

  Business Motivational Quotes in Malayalam. The world of business is a dynamic landscape that requires a blend of vision, resilience, and determination. Let's explore some inspiring business motivational quotes in Malayalam that encapsulate the essence of entrepreneurship and success.

 9. Mastering Malayalam: 14 Essential Travel Phrases for a Kerala Adventure

  Phonetic: Koo-deh muh-noh-ttoo. Translation: Come along with me. When you're out exploring the hidden gems of Kerala, you'll often find yourself in need of a companion, especially if you've made new friends who want to show you around. "കൂടെ മുന്നോട്ടു" (Koode munnoottu) is your invitation for camaraderie ...

 10. Yathrikan On Road

  Malayalam Travel Website & Audio Blog | Travelogues | Travel Information & News | Travel Doubt | Tours | Quotes | Tips & Tricks | Yathrikan on Road |

 11. ചിറകിനെ വിശ്വസിക്കൂ... Malayalam Motivation

  ഒരു കിളി മരച്ചില്ലയിൽ വന്നിരുന്നു. മരം കിളിയോടു പറഞ്ഞു - 'നീ ...

 12. 78 പ്രണയമാണ് യാത്രയോട് ideas in 2024

  Check out this mountain quotes article to inspire you to move and go on an adventure. Feb 14, 2024 - Explore Shamnashereef's board "പ്രണയമാണ് യാത്രയോട്", followed by 274 people on Pinterest. See more ideas about malayalam quotes, travel quotes, quotes.

 13. Malayalam Travel Guide

  Complete Travel Guide in Malayalam language - for your trip planning

 14. World Environment Day 2021: Date, Quotations ...

  Travel എട മോനെ, ഇനിയാണ് മഴ യാത്ര; ... World Environment Day 2021: Date, Quotations, Inspiring lines and Poems in Malayalam. Let us have a look at some quotations, inspiring lines and poems on the environment on World Environment Day.

 15. kerala Trip Quotes And Captions For Instagram

  Kerala Trip Captions for Instagram: "Kerala, where every moment is a postcard-worthy memory." "Lost in the beauty of Kerala, creating memories to last a lifetime." "Adventures in God's Own Country, where dreams become reality." "Kerala vibes, filling my heart with joy and gratitude."

 16. 89 TRAVEL QUOTES ideas

  Sep 2, 2020 - Explore Sumitha Sumi's board "TRAVEL QUOTES", followed by 118 people on Pinterest. See more ideas about travel quotes, malayalam quotes, quotes.

 17. Travelogue / Travel writing in Malayalam literature

  The first travelogue written in Malayalam is Varthamana Pustakam or Romayatra by Paremakkal Thoma Kathanar (1736-99). Supposed to have been written between 1790 and 1799, the travelogue was published in 1936. But the first printed travelogue book is that of Gee Varghese Mar Gregorious' (Parumala Tirumeni) book Urslom Yatra Vivaranam (1895).

 18. 153 Best Travel Quotes To Inspire You To See The World

  153 Best Travel Quotes • Famous Travel Quotes . The world is a book, and those who do not travel read only a page. — Unknown . Take only memories, leave only footprints. — Unknown . Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. — Gustave Flaubert . Not all those who wander are lost. — J.R.R. Tolkien

 19. 60 Short Travel Quotes to Inspire Your Next Trip

  1. "Travel is never a matter of money, but of courage.". - Paulo Coelho. As this short holiday quote points out, you don't have to be rich to travel. You can have a fantastic trip on a budget as long as you're brave enough to get out there! 2. "We wander for distraction, but we travel for fulfillment.".

 20. Travel Quotes In Malayalam

  About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright ...

 21. 50 most inspiring travel quotes of all time ‹ EF GO Blog

  25. "The world is a book, and those who do not travel only read a page.". - St. Augustine. 26. "If you wish to travel far and fast, travel light. Take off all your envies, jealousies, unforgiveness, selfishness and fears.". - Cesare Pavese. 27. "I met a lot of people in Europe.

 22. 150+ Best Travel Quotes (Most Inspirational List of All Time)

  3. "We travel not to escape life, but for life not to escape us" - Anonymous. 4. "Life is short and the world is wide. The sooner you start exploring it, the better" - Simon Raven. 5. "A journey of a thousand miles begins with a single step" - Lao Tzu. One of the best travel quotes by Lao Tzu.

 23. 50+ Best Travel Quotes (With Images!) To Inspire Wanderlust

  Top 50 Travel Quotes Of All Time. 1. "Adventure is worthwhile.". - Aesop. It doesn't get more simplistic than Aesop's take on traveling, the ancient Greek storyteller. This classic travel quote continues to inspire me. 2. "Traveling - it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.". - Ibn Battuta.

 24. സൂഫികളുടെ മൊഴിമുത്തുകൾ (16-20) || Sufi Quotes in Malayalam

  Alif Ahad, Sufism in Malayalam, Sufi Quotes in Malayalam, Malayalam Sufi Quotes, Rumi, Islamic quotes, Malayalam quotes, റൂമി, സൂഫിസം ...

 25. 54 Travel Quotes That Will Inspire Your Next Trip

  The certain way to be wrong is to think you control it.". - John Steinbeck. "There is nothing safer than flying—it's crashing that is dangerous." -Theo Cowan. "If you think adventure is dangerous, try routine; it is lethal." -Paulo Coelho. "Don't live the same year 75 times and call it a life." -Robin S. Sharma.